Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Informace z radnice MČ Praha 18

primátorNedělní dopravní kolaps, který jsme v Letňanech zažili v souvislosti s vystoupením skupiny Depeche Mode, otevřel cestu pro jednání z Magistrátem hl. m. Prahy. Velmi si ceníme, že se do věci vložil Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy, který uložil předsedovi Výboru pro dopravu ZHMP Martinu Sedekovi situaci řešit.  Poslední koncert letošní sezony, který odehraje The Weeknd v neděli 6. srpna, by tedy na základě našeho jednání měl proběhnout za následujících opatření:

Číst dál: Co na dnes slibuje letňanská radnice A BUDE DNES V LETŇANECH POŘÁDEK.

Svolání zasedání

Zastupitelstva městské části Praha 18

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, svolávám

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18 (ZMČ).

Místo konání:       Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany; zasedací místnost v přízemí budovy

Termín konání:     12. prosince 2022 (pondělí) od 18.00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zahájení
  2. Záležitosti doporučené Radou m. č. Praha 18 k projednání (viz příloha)
  3. Informace
  4. Dotazy a podněty členů ZMČ
  5. Dotazy a podněty občanů
  6. Závěr

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je zasedání ZMČ veřejné.

V Praze 30. listopadu 2022

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta městské části Praha 18

Program:

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023

starosta Kučera

 

Vlastní úpravy rozpočtu

starosta Kučera

 

Zmocnění RMČ při úpravách rozpočtu MČ

starosta Kučera

 

Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování v Letňanech

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku ZŠ G. F. Fajtla DFC

místostarosta Lněnička

 

Bezúplatný převod majetku MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Dotace na energie a služby pro MŠ Malkovského

místostarosta Lněnička

 

Odpis dluhu

místostarosta Lněnička

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti kultury a volného času a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Programy dotací pro rok 2023 v sociální oblasti a podmínky pro jejich poskytnutí

místostarostka Lojková

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – PREdistribuce, a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – Pražská teplárenská a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.

místostarosta Nekolný

 

Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN, a.s.

radní Halama

 

Kupní smlouva – Rezidence Veselská, s.r.o.

radní Halama

 

Programy dotací pro rok 2023 v oblasti sportu a podmínky pro jejich poskytnutí

radní Lukešová

 

Personální změny ve výborech ZMČ

NVV

vysavač ulicVe dnech od 13. 6. do 20. 6. 2022 (pouze v pracovní dny) bude v Letňanech probíhat úklid komunikací – blokové čištění. Již tradičně se v tomto období uskuteční v naší městské části komplexní úklid komunikací. Čisticí technika vyjede do ulic v pracovních dnech vždy od 8 do 15 hodin.

Číst dál: Letňanech bude probíhat úklid komunikací – blokové čištění.

autobusJiž pátý ročník úspěšného Autobusového dne Pražské integrované dopravy (PID), který bude znovu velkou přehlídkou historických i moderních autobusů, se uskuteční v sobotu 7. května 2022 od 10 do 17 hodin v prostoru autobusového terminálu u stanice metra Letňany.
Návštěvníci si budou moci opět prohlédnout výstavu autobusů Pražské integrované dopravy jednotlivých dopravců nebo se zúčastnit komentované prohlídky koordinačního dispečinku.Chybět nebudou ani nostalgické jízdy historickými autobusy, s nimiž se svezete nejen do turisticky zajímavých destinací v okolí Letňan.
VSTUP ZDRAMA.

Zdroj. zde

mayjales 2015 0

I v letošním roce se bude na letňanském letišti konat řada velkých kulturních akcí pod širým nebem, které na osmnáctku přilákají desetitisíce návštěvníků. Letňanskou koncertní sezonu zahájí v dubnu Majáles. V květnu pak vystoupí skupina Rammstein, na níž naváže kapela Imagine Dragons, poté zahrají Guns and Roses a na závěr Metallica.

Kulturní akce začínají v sobotu 23. dubna kdy se bude na letišti konat Majáles, první z letošních kulturních akcí kvůli níž bude pro vjezd na území Letňan vyžadována vjezdová karta. Ta je k vyzvednutí standardně v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha 18. Z důvodu blížící se akce pro vás podatelna úřadu MČ mimořádně otevře také v pátek 22. dubna od 15:00 do 18:00 a v sobotu 23. dubna od 8:00 do 12:00, a to bez nutnosti předchozí rezervace.

Zdroj a další informace : ZDE

 Vjezdové karty: ZDE

GRAFIKA zdroj: Majáles 2015