Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Investiční akce

 

 

matepravovedetNa radnicích je většinou zvykem, že se TZ píší pod vedením starosty s vědomím RMČ.  Na naší radnici  je to ale trošku  jiné, protože  nejdříve vyšla 31. 1. 2019 na facebooku Krásné Letňany TZ  pana místostarosty Sehnala a za pár hodin vyšla další TZ ale jak je všude zvykem od starosty. Na naší radnici tak máme na možné budoucí investice u konečné metra Letňany  hned dva názory,  posuďte sami který je lepší.

 První TZ místostarosty pana Sehnala ze dne 31. 1. 2019 Tisková zpráva ve věci vládní čtvrti a nemocnice v Letňanech

Radní MČ Letňany se začnou zabývat návrhy na vybudování vládní čtvrti a nemocnice v této lokalitě.

„Jako první místostarosta městské části Letňany a radní s odpovědností za územní plánování a rozvoj předložím radě a zastupitelstvu MČ Praha 18 návrh na zpracování nového územního generelu naší městské části. Při jeho zpracování vyzvu ke spolupráci pana předsedu vlády Babiše i pana primátora Hřiba, abychom do něho zapracovali představy obou institucí“ sděluje předseda ODA Pavel Sehnal.

V městské části Prahy 18 Letňany žije necelých 30 tis. občanů, a poté, co se snížila výroba ve společnosti AVIA a v dalších místních výrobních firmách, musí lidé cestovat za prací do jiných městských částí a centra Prahy. „Pro Letňany je to dobrá zpráva, že zde vznikne dle slov pana Babiše asi 10 tis. pracovních míst. Skutečnost, že zde bude i sídlo státních institucí, posílí prestiž naší městské části.“ doplňuje Sehnal.

Nelze vyloučit, že zastupitelé jiných městských částí budou argumentovat, že není spravedlivé, aby pouze jedna městská část profitovala z vládní čtvrti. Budou se asi snažit přesvědčit pana předsedu vlády Babiše, aby státní instituce zaujaly i místo v jiných městských částech. Zejména se nabízí MČ Praha 11 - Jižní město, kde žije 90 tis. obyvatel, ale pracovní příležitost tam najde pouze asi 15% z nich. Ostatní jsou nuceni trvale dojíždět za prací například na Pankrác a Budějovickou.

„Pokud by se měl uskutečnit záměr vládní čtvrti a nové nemocnice v Letňanech, je potřeba vyřešit celou řadu navazujících skutečností, zejména dopravu, parkování, vliv na životní prostředí, ale zejména vliv na občany žijící v této městské části. Na tyto oblasti musí odpovědět nově zpracovaný územní generel Letňan.“ uzavírá Sehnal.

V Praze dne 31. ledna 2019

Ing. Pavel Sehnal  1.místostarosta Letňan  radní s gescí za územní plán a rozvoj

Zdroj:

Krásne Letňany 

Druhá TZ starosty Letňany z 31. 1. 2019 Staly se Letňany pouhým vazalem „velké“ Prahy?

Už několik týdnů předseda vlády Andrej Babiš a Zdeněk Hřib - primátor Prahy jednají o svých záměrech na využití pozemků u konečné metra C Letňany. Ve hře je vládní čtvrť a/nebo nemocnice a rezidenční bydlení. Přestože se jedná o plány, které se ve výsledku dotknou desetitisíců obyvatel městských částí Praha 9, Praha 18 (Letňany), Praha 19 – Kbely a Praha – Čakovice, do dnešního dne nebyl žádný z jejich starostů osloven, natož přizván k účasti na jednáních „u kulatého stolu“.

„Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20 000 občanů naší městské části,“ říká starosta osmnáctky Zdeněk Kučera. A dodává: „Je s podivem, že jsme primátorovi hlavního města Prahy nestáli za to, aby nás přizval na probíhající jednání, nebo nás alespoň podrobně informoval o jejich výsledcích. Skutečně si připadáme jako vazalové „velké“ Prahy, která o nás naprosto nedemokraticky rozhoduje. Na nás, starostech a zastupitelstvech obcí, pak ale bude, abychom řešili problémy, které s sebou výstavba – ať už vládní čtvrti, nebo nemocnice a bytů – přinese.“

V reakci na postup zmíněných politiků se starostové všech dotčených městských částí, tedy Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy – Čakovic, v nejbližších dnech sejdou, aby společně projednali dopady, které tento stavební záměr bude na celou severovýchodní oblast Prahy mít. Zároveň budou hledat způsob, jak vyvinout tlak na vedení Prahy a zajistit si okamžitý přístup ke všem informacím a na všechna budoucí jednání o „projektu Letňany“.

„Dost dlouho jsme čekali na to, že nás někdo přizve do „hry“. Ale už nemůžeme jen nezúčastněně sledovat televizní vystoupení pánů Babiše a Hřiba nebo se dočítat z tisku, jak skvělou budoucnost Letňanům a Letňanským chystají, hodláme vyrazit do boje. Minimálně to dlužíme obyvatelům naší městské části. Hned po víkendu se proto sejde rada městské části, která se bude problémem výstavby zabývat. Její závěry pak budou projednány na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ Praha 18. Předpokládám, že za hojné účasti rozhořčených občanů,“ uvedl Zdeněk Kučera, starosta Prahy 18 – Letňany Vydáno: 31. 1. 2018 v 11.00 hodin

Zdroj: naše Letňany

 

5489192 img praha letnany v0Praha je ochotna poskytnout vládě Andreje Babiše (ANO) pozemky pro výstavbu adminitrativní čtvrti v Letňanech. Vyplynulo to ze schůzky mezi Babišem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), který si však určil řadu podmínek. Kromě jiného i to, že stát na oplátku zafinancuje dostavbu městského okruhu za 60 miliard. Podle Hřiba k žádné finálně dohodě zatím nedošlo.

Proč jste přistoupil na ten úřednický areál? Nepadla žádná finální dohoda. V médiích to zní, jako kdybychom se dohodli, ale nebylo dosaženo žádné dohody. Jednali jsme s panem premiérem o komplexním řešení vztahů mezi Prahou a státem. Usilujeme o to, aby Praha byla moderním městem krátkých vzdáleností. Navrhovali jsme, aby v Letňanech vznikla moderní severní nemocnice a k tomu dostupné bydlení, a aby tam vznikl nějaký podíl administrativních kapacit. Celá struktura nové čtvrti by měla být navržena v mezinárodní architektonické soutěži, aby bylo zaručeno, že vytvoříme společně opravdu hezkou část města. V souvislosti s takovým masivním stavebním developmentem by pochopitelně došlo také k navýšení dopravy v oblasti. Podmínkou je proto, aby stát zafinancoval dostavbu vnitřního okruhu. To je investice zhruba ve výši 60 miliard korun. Domácí Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh Tu nemocnici za 8,5 miliardy by měl také postavit stát, půjde o přestěhovanou Bulovku. Kromě toho jsme jednali o tom, aby se uprázdněné státní budovy na Bulovce převedly do vlastnictví Prahy. Realizoval by se tam projekt dostupného bydlení. Také jsme se bavili o tom, že by měla být karlínská kasárna převedena na Prahu, abychom měli kam převést magistrát ze Škodova paláce, který máme pronajatý.

Nebylo dosaženo dohody, ale připouštíte možnost, že by tam ten úřednický areál mohl vzniknout?

 Nebude to úřednický areál. Ta architektonická soutěž by měla vést právě k tomu, aby nevznikla monotematická čtvrť. Právě proto, že tam bude mix moderní nemocnice, bydlení a administrativ, by tam měla vzniknout moderní čtvrť.

Dobře, ale je vhodné, aby lidé jezdili na úřady až na kraj města?

To jsou ministerstva a tam se příliš nejezdí, jako občan tam nemusíte moc chodit. Určitý podíl bydlení by měl být navíc pro lidi, kteří tam budou pracovat, třeba i v té nemocnici. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že by nemělo jít o monotematickou čtvrť, o žádné ghetto, ale skutečně o mix těch funkcí. Domácí Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

Byl Babiš ochoten přistoupit na podmínku s vnitřním okruhem?

A priori to neodmítl, takže o tom budeme dále jednat.

Je to ale vaše zásadní podmínka?

Tak samozřejmě. Pokud dojde v té lokalitě k navýšení dopravní intenzity, tak je jasné, že Praha nemůže nést veškeré náklady na kompenzaci těchto navýšení. To je logické.

Představil vám Babiš nějakou konkrétní představu toho areálu a výnosu celého projektu?

Ne. To je právě věc, která je stále nedořešená. Já jsem chtěl, aby nám předali seznam budov, které by se vyklidily. Bohužel jsem je nedostal. Paní ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu mi ho odmítla předat. Přitom je ten seznam pochopitelně zcela zásadní a je to rozhodující faktor pro to, abychom mohli posoudit, jaké dopady bude mít vyklizení a změna účelu budov v centru Prahy.

V některých případech mi ten plán, který jsem viděl v médiích, vůbec nepřijde dobrý. Například se počítá s uvolněním budovy ministerstva životního prostředí, kterou pan premiér označil jako „takový panelákový barák“. Přitom je to budova, která se stavěla jako administrativní, nedávno se tam měnila fasáda, okna, na střeše je fotovoltaická elektrárna, vytvořila se tam dětská skupina pro pracovníky. Z mého pohledu je tato budova energeticky úsporná a komfortní pro pracovníky, takže mi není jasné, proč zrovna tuto budovu by měl stát vyklízet a zbavovat se jí. Ten plán má celou řadu nedostatků, které je nutné vyřešit. Domácí Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Tyto své kroky jste konzultoval v koalici? Je to rozhodnutí koalice, že areál zvážíte?

Nemocnice v Letňanech je nápad Prahy sobě, pana Jana Čižinského. Ta otázka řešení dopravy, že potřebujeme, aby stát zafinancoval stavbu vnitřního okruhu, na tom je taky koaliční shoda. To znamená, že ohledně tohoto není v koalici žádný rozpor.

S nemocnicí nesouhlasí Středočeský kraj, podle něj to ohrozí jejich zdravotnická zařízení. Já myslím, že je to nějaké nepochopení toho, že ve skutečnosti má jít o přesun nemocnice Na Bulovce. Nejde o novou nemocnici ve smyslu přidání kapacity, to bychom museli i někde vzít ty pracovníky. Jedná se jen o přesun. Nemocnice v Letňanech by „ohrožovala“ středočeské nemocnice stejně, jako je nyní „ohrožuje“ Bulovka.

Více na https://www.e15.cz/domaci/zadna-finalni-dohoda-s-babisem-nepadla-rika-hrib-k-urednicke-ctvrti-v-letnanech-1355855#utm_content=freshnews&utm_term=Hrib a letňany&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Související články:

Babiš nabídl Hřibovi kompromis. V úřednické čtvrti v Letňanech může být i nemocnice

Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-nabidl-hribovi-kompromis-v-urednicke-ctvrti-v-letnanech-muze-byt-i-nemocnice-1355780

Babiš má první úřady pro čtvrť v Letňanech, v rukou soukromníků může skončit i staroměstský palác

 Více na https://www.e15.cz/domaci/babis-ma-prvni-urady-pro-ctvrt-v-letnanech-v-rukou-soukromniku-muze-skoncit-i-staromestsky-palac-1355750

Praha nedá Babišovi pozemky v Letňanech lacino. Chce peníze na nemocnici i okruh

Více na https://www.e15.cz/domaci/praha-neda-babisovi-pozemky-v-letnanech-lacino-chce-penize-na-nemocnici-i-okruh-1355852

nemocnice Letnany

 

 

2014 PrahaNa 23/2018  jednání RMČ Praha 18  byl projednáván bod Bod č. 41  „Projekt „Krásné Letňany 2040 – Smart City“, který předložil místostarosta Sehnal  ZDE

Cílem projektu MČ Letňany je vytvořit generel dalšího rozvoje MČ ve všech oblastech potřeb občanů a s využitím dlouhodobého plánování zdrojů a potřeb jej rozpracovat do jednotlivých etap, které bude potřeba zabezpečit potřebnou infrastrukturou. Po dílčím projednání v RMČ měl být návrh projektu předložen ZMČ ke schválení s tím, aby mohl být následně naplňován v jednotlivých krocích (tedy vstupní analýza, vytvoření komunikačních nástrojů, diskuse s občany a jejich podněty, vlastní zpracování záměru, diskuse nad výstupem, projednání ve Výborech, Radě a konečně schválení ZMČ.

Usnesení RMČ nepřijala.

Co je to vlastně “Smart City“

Koncepce Smart Prague vychází z celosvětově známého konceptu Smart Cities. Vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených zejména jeho Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Bylo definováno šest klíčových oblastí, kde bude mít zavádění moderních technologií nejvýznamnější pozitivní dopady do života Pražanů: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a Datová oblast. Právě poslední jmenovaná oblast je srdcem celého konceptu a zaručí celkovou provázanost všech projektů. Celoměstská datová platforma, která bude vybudována, umožní poprvé v historii města vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek. Využijí ji vedení města, firmy i občané. Taková práce s daty může například pomoci predikovat, kde se v reálném čase nachází volné místo k zaparkování, a tak přispět k řešení ožehavého problému Prahy. Řada technologických novinek je zaváděna do městského prostoru v režimu pilotního provozu, který zaručí otestování technologie a teprve po vyhodnocení jejích přínosů se rozhodne o jejím případném rozšíření. Snížíme tak riziko zmařených investic do nových technologií nasazených ve velkém měřítku.

Operátor ICT plní v celém procesu roli manažera při koordinaci naplňování koncepce. O realizaci projektů však rozhodují orgány města, které využívají doporučení především Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, případně Výboru pro Smart Cities Zastupitelstva hl. m. Prahy. Klíčové pro úspěch Smart Prague je zapojení městských společností a městských částí. Operátor ICT spolupracuje na projektech s Technickou správou komunikací, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. a řadou dalších pražských subjektů. Cílem je, aby všechny aktivity podporující Smart Prague byly navzájem maximálně provázány. Stejně důležitá pro udržení vysoké kvality a odbornosti modernizace městského prostoru je spolupráce s akademickým sektorem. Intenzivní poradenství probíhá s Českým vysokým učením technickým v Praze a Karlovou univerzitou, zapojeny jsou i další akademické instituce. Celé Smart Prague však tvoříme pro Pražany, komunikujeme proto s odbornou i laickou veřejností. Prostřednictvím kampaně Mám nápad sbíráme podněty, jak by měly být ulice Prahy proměněny, a snažíme se je uvádět do praxe.

Můžou vstoupit MČ?

 Praha se v rámci naplňování koncepce Smart City  a strategického konceptu Smart Prague rozhodla finančně podpořit projekty městských částí hl. m. Prahy, které přispějí k jeho rozvoji a zapadají do koncepce Smart Prague.  MČ se ale musí do projektu přihlásit. Zatím poslední možnost podání  námětů ale skončila pro MČ a to i pro Letňany dne 15.10.2018.  ZDE    

Zdroj: https://smartprague.eu/

BabišBabiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard vyměnit s Prahou pozemky.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. S plánem přišel už loni, nyní oslovil kvůli plánované čtvrti na okraji Prahy v Letňanech, jejíž výstavba by stála zhruba deset miliard korun, nové vedení města a navrhuje směnu pozemků.  Premiér Andrej Babiš rozvíjí svůj plán, že by měla v Praze vzniknout jedna vládní čtvrť, kam by se přestěhovali ministři a úředníci. 

Číst dál: Babiš plánuje kvůli vládní čtvrti za 10 miliard