Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

Investiční akce

 74446379 1399675663529613 834260211421151232 n

Poslali jsme připomínku k projednávané stavbě dálničního okruhu z Ruzyně do Čakovic. Nesouhlasíme se zprovozněním této šestiproudé dálnice bez dokončení až na Černý Most. Ulice Kbelská ani její objízdné trasy přes Čakovice, Letňany, Kbely a Satalice už další auta neunesou. Navíc stejně jako tunel Blanka i tahle trasa bude výrazně rychlejší než MHD, takže se dá čekat, že další lidé přesednou z autobusu do auta. Proto je nutné zároveň REKONSTRUOVAT ŽELEZNIČNÍ TRAŤ do Neratovic a postavit NOVOU TRAMVAJOVOU TRAŤ z Letňan do Kobylis, Bohnic a Dejvic. Jen tak se lidem vyplatí používat i hromadnou dopravu.

Na obrázku rozsáhlá mimoúrovňová křižovatka na severozápadním okraji Čakovic. Zdroj: dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí.

matepravovedet
 Předseda výboru Ing. Milan Bušek pozval na 16. října občany na mimořádné zasedání výboru. Co se ale vlastně projednává, to v programu občan nenašel. Asi hlavním bodem mimořádného zasedání bylo projednávaní změny územního plánu pro stavbu budoucího desetipatrového hotelu u plaveckého areálu Lagoon a také změna územního plánu na části sportovního areálu u Lovosické ulice (bývalé ČKD Kompresory), kde si majitelé spo...rtoviště chtějí změnit územní plán tak, aby mohli areál "modernizovat" ku prospěchu Letňan. Tak trochu naznačili, že pokud dojde ke změnám územního plánu dle návrhu majitelů areálu a dojde k modernizaci, místo fotbalového hřiště budou v Letňanech stát další stovky bytů. To je ale divná modernizace.
Program jednání:
1.Kontrola plnění úkolů přijatých na předchozích jednáních výboru
2.Podněty ze strany ZMČ a RMČ
3.Podněty členů VÚRP
4.Podněty občanů
5.Různé

pozvánka na výbor

Předseda Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ Praha 18

svolává

mimořádné zasedání

Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ

na 16. října 2019 od 18.15 hodin

Jednání se bude konat v obřadní síni Úřadu městské části Bechyňská 639, Praha 18.

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů přijatých na předchozích jednáních VÚRP

  2. Podněty ze strany ZMČ a RMČ

  3. Podněty členů VÚRP

  4. Podněty občanů

  5. Různé

Vážení občané, dle čl. IV odst. 1 jednacího řádu výborů ZMČ Praha 18 je jednání výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ veřejné.

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Milan Bušek
předseda VÚRP

 

matepravovedetTo, co si schválila radniční koalice na ZMČ konaného v pondělí 10. 6. 2018 v bodě č. 17 (Smlouva o směně pozemků – Central Group uzavřený investiční fond a.s., který předložil radní Halama) se koalici splnilo, pozemek parc. č. 813/2, k.ú. Letňany, o výměře 5.517 m² je již v majetku společnosti Central Group. Zastupitelský klub Zdravé Letňany se záměrem koalice o směnách pozemků s developerem nesouhlasil, ale ani po jednáních se starostou Letňan se nám jejich rozhodnutí zvrátit nepodařilo. Dále ani oslovení příslušného radního  MHMP  nám nepomohlo zvrátit rozhodnutí radniční koalice. Nepovedlo se, někdo nás totiž předběhl a špatné rozhodnutí o směnách pozemků pomohl dokonat.  Proč ale vznikl tak velký zájem developera o tento pozemek? Není to totiž bezvýznamný pozemek, jedná se o pozemek, který je umístěný uprostřed budoucí plánované mohutné výstavby mezi Kolonií u Proseka a Tescem.  Pohled opozičního klubu Zdravé Letňany na směnu pozemků je takový, že směnu považujeme za špatné řešení, vůbec nemyslící na možnost v budoucnu účinně ovlivnit územní rozvoj v plánované výstavbě Letňany-západ z pozice jednoho z vlastníků dotčených pozemků. Takto se dobrovolně zbavit důležitého nástroje v jednání s developery je přinejmenším naprostý diletantismus a naivita.  Když se podíváme na hodnotu je naprosto zřejmé, že MČ Praha 18 nabízí z pohledu budoucího času pro developery atraktivní klíčový pozemek za pozemky stavebně nedůležité, s nulovou stavební hodnotou, pro které už nemá developer žádné využití. Takže za tyto „bezcenné/neatraktivní“ pozemky dostane developer pozemek, možná v dnešní době neatraktivní, ale v budoucnu umístěný přímo v centru budoucí zástavby Letňany-západ. K pozemkům nabízeným společností CG, které získal MČ Letňany je třeba ještě říci, že je zvykem takové pozemky (manipulační, budoucí komunikace, chodníky, aj.) převádět na obce spíše za symbolické ceny. Nicméně tato směna je již provedená a klíčový pozemek je již nenávratně v majetku dravého developera. Letňany se tak vzdaly práva VETA v budoucí výstavbě a možnosti vytvoření závazně účinné plánovací smlouvy ve prospěch Letňan.  

avia

Na jednání Výboru pro územní rozvoj a plánování ZMČ Praha 18 10. 7. 2019 , se projednal  "Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zkráceným postupem".  Žádost na MČ Praha 18 podal Ing. |Jiří Drozd ze společnosti Avia Park III. s. r. o. V průběhu jednání proběhla krátká presentace budoucnosti dříve továrny AVIE. / bytové domy do 5 NP, školky, školy, zelené plochy, prostor pro odnikatele/ -  samá pozitiva - čas ukáže co bude pravda. Kromě dvou  členů výboru všichni  pro žádost zvedli ruku.  Projednávala se i stávající dopravní situace a možný dopravní kolaps při navýšení počtu obyvatel Letňan o cca 10-15 tisíc. A proč se to vše asi dělá?  Při realizované změně uzemního plánu  mohou investoři v této části areálu Avie "podle potřeby Letňan" je píše žadatel  stavět oproti původnímu UP  i bytové domy (pozn. autora .....  a votom to asi  je

Avie 2

Avie 1