Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

Investiční akce

 

Rezidence Lesopark O Projektu Rezidence Lesopark v Letňanech Projekt Projekt Rezidence Lesopark je koncipován jako soubor šesti architektonicky moderních vilových domů na Praze 9. Základní myšlenkou tohoto projektu je nabídnout svým klientům nadstandardní prostředí pro život. Dostatek soukromí, klidu a příjemného bydlení zajistí malý počet bytových jednotek ve vilových domech. Moderní vzhled a zajímavě řešené bytové jednotky včetně balkonů, rozsáhlých teras nebo předzahrádek Vás osloví již při prvním pohledu. Ke každému bytu náleží sklepní kóje a parkovací stání v krytých podzemních garážích. Naší prioritou je, aby budoucí obyvatelé v tomto objektu ušetřili na energiích. Domy mají dvojité zateplení fasády a každý byt disponuje samostatnou regulační jednotkou s měřiči přesné spotřeby teplé vody a tepla. Dřevěná čtyř polohová francouzská okna s mikroventilací dávají projektu luxusní ráz a ruku v ruce s kvalitními vnitřními zařizovacími předměty z přírodních materiálů Vám poskytnou dostatek komfortu. Hledáte bydlení odpovídající Vašim požadavkům a postavení? Chcete bydlet v Praze a přitom mít přírodu na dosah? Projekt Rezidence Lesopark v Letňanech je přesně to, co hledáte!

Zdroj: zde

 

  Číst dál: Nové byty Praha Letňany


Město se rozhodlo, že urychlí projednávání některých změn územního plánu. Vybralo tak 38 projektů, které budou projednány přednostně. Několik z nich je však významných spíše jen pro záměry developerů.  Téměř čtyřicet míst již dříve vybralo pražské zastupitelstvo jako nejdůležitější v celé metropoli. Až do včerejšího dne se ke změnám mohli vyjadřovat i Pražané.

Ovšem na veřejném jednání, které se konalo ve středu 3. srpna na magistrátu, lidi zajímalo i to, proč se do této "elitní skupiny" dostala třeba stavba bytového domu v Modřanech nebo obdobný případ nedaleko Bohdalce v Michli."Jedním z absurdních návrhů je i plán na proměnu mateřské školky Na Sychrově v Praze 10 na bytový objekt. Proto smyslu projednávané změny nerozumím," přidal další případ zastupitel z Prahy 8 Petr Vilgus (SZ).

Rozhodnutí zastupitelstva tak vyvolalo vcelku oprávněné otázky, čím je bytový dům významný pro celou Prahu. "Vypadá to, jakoby developeři prosadili přes politiky své podnikatelské záměry," řekl Jan Vydra z Vokovic, který se jednání zúčastnil.Nový územní plán bude až v roce 2014?  Těchto 38 změn se totiž bude projednávat zvlášť, proto se vyhnou složitým a často vleklým schvalovacím procesům v rámci územního plánu. Toho se totiž týkají stovky změn a měl by přijít na řadu nejdříve v roce 2014. Náměstek primátora Josef Nosek (ODS), který má územní rozvoj na starosti řekl, že zmíněné změny vybírala bývalá zastupitelstva a jde o léta staré záležitosti. Návrhy o jejich zařazení mezi celoměstsky významné stavby podle něj většinou podávaly jednotlivé městské části na základě svého úsudku. "Jaká úředníci nastavili kritéria a jakým způsobem se projekty vybíraly, již dneska moc neřeknu. Tím, že to kdysi vybrali, se stalo, že to žije vlastním životem a proces teď dobíhá," řekl Nosek. Bývalý hlavní architekt bytovku mezi významné stavby neřadí Jen pro představu. Ivo Oberstein, který v první polovině devadesátých let působil jako hlavní architekt Prahy a prakticky denně s územním plánem pracoval, MF DNES řekl, že mezi nejvýznamnější záměry řadil vždy velké dopravní stavby, zachování rozsáhlých zelených ploch či výstavbu celých městských čtvrtí. Tedy stavby, které nějakým způsobem podobu města utvářejí nebo svým využitím překračují lokální hranice. "Navíc by tyto nejvýznamnější záměry neměly trpět pravidelnými výměnami politického vedení Prahy," dodal Oberstein. Jednotlivé bytové stavby pak bývalý hlavní architekt řadil až do třetí - poslední kategorie na žebříčku jejich celoměstského významu. Téměř celý červenec měli lidé na to, aby se k plánovaným změnám vyjádřili, teď je bude město zpracovávat. "To potrvá zhruba dva měsíce a do zastupitelstva by se navržené celoměstsky významné změny mohly dostat v říjnu nebo v listopadu," uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská. Mezi celoměstsky významné změny se dostaly i ty lokální Mezi významné plány, které změní Prahu, patří například výstavba rekreační zóny na jihu metropole v Radotíně. Nedaleko soutoku Vltavy s Berounkou má být podle záměru magistrátu několik nových jezer, marína. Pod mostem Pražského okruhu by tady vznikla velká rekreační oblast pro Pražany, která by zároveň pomohla v rámci protipovodňové ochrany Prahy. Velkou stavbou, která by se v územním plánu měla také objevit, je Tunel na železniční trati Praha-Beroun. Prahu by podle plánů měla spojit s Berounem tunel, kterým by mohly jezdit vlaky vysokou rychlostí. Cesta by tak cestujícím zabrala deset minut, a to díky právě dvacet pět kilometrů dlouhému tunelu mezi oběma městy.

Mezi jedny z nejdiskutovanějších změn patří rozšíření skládky v Ďáblicích. Významnou změnou se stalo v roce 2009, kdy byl záměr zařazen na seznam změn. To vyvolalo odpor mezi obyvateli Ďáblic. Skládka by se měla rozrůst ve směru na Březiněves. "Nová funkční plocha odpadového hospodářství se navrhuje na úkor ploch lesních porostů, zeleně a orné půdy, plochy pro pěstování zeleniny," píše se v materiálu. Křižovatka Malovanka
Celoměstsky významnou změnou je také výstavba operačního střediska na křižovatce Malovanka, která je v Praze 6 součástí městského okruhu. Tady je plánován kromě výjezdu z tunelů právě multifunkční operační středisko, které bude sloužit například pro záchranku. Sídlit by v něm měli i zaměstnanci TSK, kteří sledují kupříkladu provoz v tunelech městského okruhu a řídí dopravu. Naopak mezi projekty, které se s těmi skutečně velkými jen "svezou", patří například výstavba bytového domu na Chodově. Ten by měl stát při ulicích Ryšavého a Tomíčkova. Také v Modřanech mají na plochách určených pro sport vzniknou bytové domy, stejně jako v Michle, kde se plánuje zrušení školka a výstavba domů. V Čakovicích je mezi významnými změnami počítáno s tím, že místo sadů a vinice budou rodinné domy, kancelářská budova a sportoviště

Zdroj: http://praha.idnes.cz/na-seznam-nejdulezitejsich-staveb-prahy-se-dostaly-i-dva-bytove-domy-1ji-/praha-zpravy.aspx?c=A110804_1629329_praha-zpravy_sfo

 

Bez komentáře

Letňanský lesopark se od svého otevření stal vyhledávaným místem vycházek, svou cestu do něj našli cyklisté a bruslaři. Vzniklo největší zelené území za posledních mnoho let. Do vybudování lesoparku investovalo  hl. m. Praha 23 miliony korun, a i když
v něm zatím nejsou žádné vzrostlé stromy,
stal se oázou jinak stále mizející zeleně.
Po oplocení značné části letňanského
letiště dříve hojně využívaného pejskaři
či rodiči s dětmi, které bylo vyvoláno
nutností zajistit bezpečnost letecké
dopravy a ochrany zdraví lidí, se stal
lesopark vítanou alternativou.
Tahle idyla by ale mohla skončit. V územním
plánu hlavního města Prahy jsou
totiž zakresleny dvě komunikace, které
by ho rozdělily na čtyři části, uprostřed
parku by vznikla jejich křižovatka. Jedna
silnice navazuje na již stojící, ale zatím
nezprovozněnou spojku mezi Mladoboleslavskou
ulicí a současnou Toužimskou
a prochází lesoparkem směrem k Avii.
Druhá by pak měla vést od současné
křižovatky u výstaviště podél západního
okraje letiště a po průchodu lesoparkem
sloužit jako spojka na plánovanou
severní část pražského obchvatu. Tyto
komunikace by sice měly pomoci odvést
z Letňan určitou část dopravní zátěže,
na druhou stranu bude naše městská část
sevřena ze všech stran okruhem velmi
frekventovaných komunikací.
Trasa první zmíněné budoucí komunikace
(Mladoboleslavská – Nová
Toužimská – Veselská) je dobře patrná
i v samotném lesoparku, kde je pro
ni vyhrazen travnatý pás. Toto řešení
nevzniklo po výstavbě parku, ale bylo
součástí původního návrhu. Komunikace,
alespoň ta, která spojuje Kbely
a Veselskou ulici, měla totiž podle
původních plánů být vybudována
mnohem dříve a lesopark měl vzniknout
okolo ní. Vzhledem k průtahům
ale dosud není hotova a lesopark jí
„předběhl“. V důsledku téhle změny
tak vlastně neplánovaně vzniklo
klidné a pohodové místo, na něž si
nejen letňanští a kbelští obyvatelé
zvykli a jehož ztrátu budou považovat
za velkou újmu. I když někteří zastánci
této varianty tvrdí, že nové silnice
atmosféru lesoparku až tak nenaruší,
je zřejmé, že hluk a exhalace kvalitu
rekreační funkce území nemohou
neovlivnit.
Je změna nevratná?
Odpověď na tuto otázku je bohužel
velmi složitá. Pokud je jakákoli stavba
v souladu s územním plánem, pak
po splnění všech dalších zákonných
povinností není možné ji nepovolit.
A silnice přes lesopark v územním plánu
jsou. Není v moci žádného úředníka či
třeba letňanské samosprávy konstatovat,
že silnice nechceme, a tím jejich
stavbě zabránit. To ovšem neznamená,
že výstavba je neodvratná.

Městská část Praha 19 – Kbely zadala
zpracování vyhledávací studie, která
by měla navrhnout možné varianty. Při
jejich hledání však nejde jen o to, co kdo
chce, či nechce. Do hry vstupují desítky
různých vlivů, například vlastnických
vztahů k pozemkům, po nichž by varianty
vedly, ochranná pásma letňanského
letiště atd. Vyhledávací studie by měla
jednotlivé varianty posoudit i z hlediska
jejich reálnosti.
Jako nejlogičtější se jeví varianta, kdy
by nová komunikace v podstatě kopírovala
současnou cestu od křižovatky
Beranových a Veselská k betonárce
a poté navázala na Toužimskou v její
současné stopě. Další varianty by měla
obsahovat zmíněná studie.
Letňanská radnice se snaží změnit stávající
plány tak, aby silnice co nejméně
zasahovala do lesoparku. V této fázi
jednání ale nelze udělat žádný jednoznačný
závěr, či dokonce slíbit, že silnice
přes lesopark nepovede, vše je ve fázi
zkoumání variant.
Nejbližší budoucnost silničních
komunikací v oblasti lesoparku
V roce 2012 proběhne rekonstrukce
komunikace od křižovatky Veselská -
Beranových k betonárce a na starou
Toužimskou, okolo výstavby společnosti
Central Group. Křižovatka s Toužimskou
bude přibližně v místě nedávno odstraněného
přejezdu přes bývalou vlečku
do Letova. Nová silnice
bude kopírovat stávající
komunikaci, která nyní
vede od Veselské kolem
betonárky a nijak nezasahuje
do lesoparku.
I kdyby se nepodařilo dosáhnout
změny trasy komunikace
Veselská – Nová
Toužimská přes lesopark,
nejsou na její výstavbu
nyní peníze a nezačala
by před rokem 2013.
Další spojka směrem k pražskému
okruhu je pak otázkou
daleké budoucnosti
a odpovědět na otázku
ohledně termínu její výstavby
nikdo z kompetentních
nedokáže. Bude realizována
současně se severovýchodním
obchvatem Prahy, který
se rozhodně nezačne stavět
dříve, než v roce 2015.
Co si myslíte o budoucnosti lesoparku vy?
Tématu lesoparku se budeme věnovat i v budoucnosti a o vývoji vás budeme pravidelně
informovat. Pokud k tomuto tématu máte nějaké návrhy či připomínky,
přivítáme je na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Text Ing. Tomáš Raška - Letňanské listy 06  2011
Foto Olaf Deutsch, mapka internet

 

 

Do roku 2006 byl lesopark v Letňanech jen planým předvolebním slibem. Od roku 2010 slouží letňanským největší nově vzniklá zelená plocha na území Prahy za posledních čtyřicet let. Lesopark protíná kvalitní dráha pro bruslaře nebo pro ty, co se chtějí zdravě proběhnout či jen projít. Tím však sportovní aktivity v lesoparku končit nemusí.Do roku 2014 dokončíme letňanský lesopark o jeho druhou etapu – sportovní část. Budou nové letní i zimní běžecké dráhy, lyžařský svah, skála, rozhledna a další možnosti ke sportu i odpočinku. Letňanský lesopark bude součástí biokoridoru směřujícího na Kbely a Vinoř.

Zdroj:www.odsletnany.cz

Bohužel je také naplánováno,  že  akce budování letňanského lesoparku ještě před dokončením dojde k jeho rozdělení a to dvěma komunikacemi. A tak bude náš slavný lesopark do budoucna (když se  realizuje uvedená varianta), sloužit jako izolační zeleň rušných komunikací. Věci veřejné Praha 18 doufají, že k této variantě nikdy nedojde a že zástupci TOP 09, kteří jsou členy zastupitelských orgánů MČ  Praha 18  prosadí  svojí variantu lepšího řešení změn v dopravě, která je ke stávajícímu lesoparku šetrnější. 

Zdroj: Předvolební časopis TOP 09 Pražský kurýr.