Bleskovka

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 18 na období do roku 2029

Zde

 

O nás

Zdrave_Letnany_zelenaZdravé Letňany byly založeny jako občanské sdružení v lednu roku 2013 dle zákona číslo 83/1990 Sb.  O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Registraci Stanov občanského sdružení provedlo Ministerstvo vnitra České publiky dne 10. 1.   2013 pod číslem VS/1-1/91523/13-R
IČO organizace  01334255, v roce 2015 se dle nařízení změnily  na spolek s názvem Spolek Zdravé letňany r. s.


Kdo  jsme

Zdravé Letňany je nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí a život v Letňanech. Věříme, že přírodní prostředí  není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o dva pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s občany. 
Budeme pomáhat občanům Letňan ve stavební problematice, organizovat petiční akce v oblasti Letňan, poskytovat informace o dění v Letňanech na webových stránkách a fb.  


Sdružení  pracuje ve dvou základních programech:
1) Ochrana přírody –  podporujeme zlepšení životního prostředí v Letňany a omezení likvidace zeleně ustupující stavební činnosti v Letňanech.


2) Stavební práce – zajistíme občanům Letňan základní informace o rozestavěných stavbách v Letňanech, které se budou dotýkat jejich budoucnosti žití v Letňanech.

ICM_upraven

 

Naše motto:   " Jsme všichni z Letňan,  proto je naší prioritou dělat aktivity pro občany Letňan"