Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

 

mladezeu 02 3Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti semestrální stipendium na německé vysoké školy s cílem podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. GFPS se snaží intergrovat své stipendisty do studentského života v Německu tím, že klade důraz na osobní asistenci
při zařizování pobytu, nabízí v univerzitních městech tzv. Stadtgruppen. Během pobytu je v místě studia k dispozici student, který stipendistovi pomůže s administrativou i poznáváním města.
Na počátku a na závěr studijního pobytu se pořádají setkání, kde se schází stipendisté GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska. GFPS od stipendistů očekává aktivní výkon studijního záměru a účast na setkáních stipendistů, nepožaduje ale plnění určitého počtu kurzů nebo kreditů. Výše stipendia je 580€ měsíčně a je udělováno na 5 měsíců. Letní semestr trvá od března do
července.
 
Podmínky, které musí uchazeči o stipendium splňovat:
 
 student denního studia české VŠ | Pozor, stipendium GFPS není určeno pro doktorandy ani
studenty zahraničních univerzit!
 věk maximálně 30 let
 stipendia jsou otevřená všem oborům
 zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci
 základní znalost německého jazyka, ca. B2
 česká národnost
 
 
K žádosti o stipendium požadujeme následující podklady:
 
 Vyplněný formulář - Žádost o stipendium
 Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu. Tímto projektem
může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, vypracování práce, nebo realizace
projektu, nápadu. co je účelem projektu
Popis projektu by měl obsahovat: obor, ve kterém je práce psaná, popis tématu práce, popis
metodiky práce, hypotézy, krátká osnova.
Popis projektu musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12,
řádkování 1,5).
 Motivační dopis obsahující důvody žádosti o stipendia GFPS.
V německém jazyce, 1 normostrana (Times New Roman 12, řádkování 1,5)
 Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč.
Tento poplatek je třeba uhradit spolu se zasláním přihlášky na účet 197 426 1369/0800. Ve
zprávě pro příjemce uveďte své jméno a jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo bez
lomítka. Bez zaplacení nebude přihláška brána za úplnou!
 
Přihlášky odevzdávejte naskenované na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31.10.2013. Ústní
výběrové řízení probíhá zpravidla ca. 14 dní po uzávěrce podávání přihlášek.
 
Odevzdáním přihlášky dává uchazeč sdružení GFPS-CZ souhlas ke zpracování osobních údajů. Sdružení GFPSCZ
se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetí osobě.
Zdroj: NICM