Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

CPIKoncem května proběhlo pravidelné jednání Výboru pro územní rozvoj a plánování MČ, na němž investor CPI seznámil členy výboru s plány na zástavbu svých pozemků v Letňanech jednak na parkovišti Jančova, jednak na dosud volné ploše, využívané pro sport dětí mezi MŠ Frýdecká a areálem Bahok.

Parkoviště Jančova má být v první fázi oploceno a zpoplatněno, přes nesouhlas zastupitelstva MČ Letňany… Je pravděpodobné, že bude využito nejdříve jako dočasný stavební dvůr pro nedalekou stavbu CPI u křižovatky Malkovského-Krausova.

Ve druhé fázi tam pak mají vyrůst tři obytné domy o 7-9 podlažích. Většinu parkovacích míst odmítá investor nahradit. Zdrave Letňany nadále nesouhlasí  s touto zástavbou. MČ má v ruce znalecký posudek ohodnocující tento pozemek na 73 mil. Kč. Pozemek lze vyměnit za jiný městský, stejně jako to na rozdíl od Letňan připravují na Praze 9. Šlo by udělat z pozemku i placené parkoviště, nabídnout zasmluvněné právo užívání jednotlivých parkovacích míst lidem, kteří tam nyní parkují, na dobu 30 let, a pozemek od CPI vykoupit.

Dalším projektem CPI je nahrazení sáňkovacího kopce v Místecké dvěma asi 12patrovými věžáky. Narušení životního prostředí stávajících obyvatel lokality ani potenciálně kritická situace s dopravou i parkováním v ulici Místecká investora nezajímají.

autor :  Dušan Mourek, Zdravé Letňany

 Foto:  CPI