Bleskovka

V komunálních volbách v Letňanech 2022 se volilo  do dvou zastupitelských orgánů:
1. do zastupitelstva městské části bylo zvoleno  23 zastupitelů
2. do zastupitelstva hlavního města Prahy, zvoleno  65 zastupitelů

JPG sportovni hala zs generala frantiska fajtla dfc 1 1 240x121Letňanské zastupitelstvo hlasy koaličních zastupitelů (ANO, TOP 09 a ODS) schválilo na 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 dne 10. KVĚTNA 2021 předklad místostarosty Ondřeje Lněničky, výstavbu tělocvičny při ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC realizovanou dle podlimitní veřejné zakázky „Z 607 Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“.

Původní výše investice měla činit 65 milionů korun. Na předposledním jednání ZMČ jsme jako opoziční zastupitelé upozorňovali na to, že se jedná o velmi vysokou cenu, byli jsme však ujišťováni, že je to cena přiměřená a správná, neboť ceny stavebních prací stoupají. Z výběrového řízení ale následně vzešla cena necelých 50 milionů korun, což je o 23% méně. I tak je to ale obrovská suma (zejména vezmeme-li v úvahu, že SKUTEČNÁ cena stavby může být nakonec výrazně vyšší – vícepráce atd.) a že tento závazek bude pro městskou část velmi tíživý.

Dále se, ačkoliv tato záležitost prý dle předkladatele nebyla v programu jednání ZMČ, projednávala i petice občanů „proti výstavbě sportovní haly Základní školy generála Františka Fajtla“, která byla dne 29. 03. 2021 předána zástupci petičního výboru na podatelnu ÚMČ. Vzhledem k vniklé situaci žádali zástupci petentů aby byla zajištěna co největší ochrana stávajících stromů a keřů, dále aby byla v průběhu stavby zajištěna změna projektu a bylo upuštěno od venkovního hřiště a rovněž byly zajištěny pro místní občany dotčeně výstavbou odpovídající kompenzace. Člen pirátské strany Eduard Horák rovněž upozorňoval, že petice nebyla s místními občany dostatečně projednána a dřívější připomínky občanů nebyly v projektové dokumentaci tělocvičny nijak zohledněny. Upozorňoval též na jednání předsedy bytového družstva, který členy v době možnosti se vyjádřit k stavbě tělocvičny v rámci procesu územního a stavebního rozhodování neinformoval a poukázal i na propojení na jednoho člena RMČ.

Předkladatel však navzdory všem připomínkám zastupitelům doporučil vybudování tělocvičny podpořit a to zejména též proto, že opačný postup by údajně znamenal mimořádné mrhání veřejnými prostředky (vzhledem k nákladům do přípravy projektu již vloženým). Dále bylo předkladatelem přislíbeno, že petice občanů bude dále projednána ve výborech a vyjádření výborů a následně RMČ bude předáno do dalšího jednání zastupitelstva. Rovněž bylo přislíbeno, že občanům budou smluvně zajištěny příslušné kompenzace.

Olaf Deutsch

 Související článek : zde