Bleskovka

Využijte možnost odepsat své dluhy v rámci milostivého léta !! Zaplatí-li povinný mezi 28.10.2021 a 28.01.2022 dlužnou částku, která tím, že jí neuhradil byla použita k exekučnímu vymáhání a je vedena soudním exekutorem, uhradí-li poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč , kdy ve věci je oprávněným (věřitelem) veřejnoprávní subjekt

Zdroj a další informace k amnestii ZDE: cakovice

 

J.J. Ryba 2


Chcete, aby si česká společnost uvědomila význam uměleckého vzdělávání a amatérského umění? Tak se zapojte do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Zapojit se můžete koncerty, divadlem, výstavou, semináři, dny otevřených dveří, pouličními performancemi a dalšími akcemi.

Naplňte kulturou česká města v týdnu 23. – 31. května 2015. Cílem této akce je zviditelnění aktivit neprofesionálního umění, všech jeho forem i vzdělávání. Ke kampani se můžete přihlásit na www.amaterskatvorba.cz  a veřejnosti se vaše akce zobrazí na interaktivní mapě.Ve středu 20. května 2015 v 16 hodin se uskuteční zahajovací koncert v sále Martinů pražské HAMU.

Výzvu ke kampani si můžete přečíst ZDE.  http://www.amaterskatvorba.cz/data/TUVAT_VYZVA_2015.pdf

O Týdnu více:

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské iniciativy mohou představit široké veřejnosti.

Zdroj: ZDE    http://www.nicm.cz/tyden-umeleckeho-vzdelavani-amaterskeho-umeni