Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

 herna

Radní MČ Praha 18 jednotně podpořili memorandum na regulaci (dvou) provozoven hazardních her na území Letňan

Jak jsme se dozvěděli za zápisu z 24. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se konalo 11. LISTOPADU 2020 a kterého se účastnili starosta Mgr. MBA Zdeněk Kučera, Ivan Polák, Ing. Martin Halama, Mgr. Ondřej Lněnička a Stanislav Nekolný MBA, bylo v bodě č. 4 jednohlasně odsouhlaseno „Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území HMP“, které předložil, ale i vypracoval MÍSTOSTAROSTA MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA.  Svoje rozhodnutí ještě uvedení politici potvrdili  na řádném jednání Zastupitelstva Letňan, které se konalo  23. 11. 2020. ZDE

Co vlastně bylo odsouhlaseno?   V PREAMBULI materiálu je napsáno, že městské části měly a mají zájem na „účinné“ regulaci provozování hazardních her, aby se minimalizovaly či dokonce zcela vylučovaly socio-patogenní jevy spojené s provozováním hazardu.

Když si ale projdeme celý tento dokument, tak hned v odstavci „Účel memoranda“ v bodě 1 je napsáno, že nebyly ze strany orgánů hl. m. Prahy zohledněny a řádně vypořádány připomínky a požadavky městských částí a nová vyhláška umožnila, aby na území městských částí vznikala kasina a to v počtu zcela neomezeném a kdekoli.

Pokud by toto memorandum padlo na úrodnou půdu a změnila se celopražská pravidla, tak nám né ze strany MHMP ale jednoduchým rozhodnutím stávající rady MČ mohou začít v Letňanech růst nová kasina a herny jako houby po dešti ovšem již pod pevným dohledem našich zastupitelů sedících v Radě MČ Letňany.

Pojďme si krátce zrekapitulovat, jak k tomuto omezení hazardu na území HMP došlo. V roce 2010 bylo zveřejněno prohlášení starostů městských částí, kde bylo přímo napsáno, že tito starostové vyjadřují zásadní nesouhlas s podobou návrhu novely zákona o loteriích, která vzešla z jednání rozpočtového výboru PSP ČR. Dále se starostové dohodli na mimořádném setkání starostů městských částí, které se konalo 9. 4. 2010 a kde se shodli na stejném postupu, kterým se pokusí zabránit dalšímu omezování pravomocí obcí ve věci regulace hazardu na svém území a to formou přiložené petice.

V petici   „Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území“, která byla směrovaná na Ing. Miloslava Vlčka, který v té době byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se doslova uvádí, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, „není účastníkem řízení o vydání povolení … k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle tohoto zákona“. A petice požaduje, aby obce nebyly zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a zbaveny tak možnosti účinně bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Dále je v petici uvedeno, že obce tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální.

Vyjádření klubu Zdravé Letňany

Právě těch několik let omezení hazardu v Praze se ukázalo, že to byl ze strany MHMP určitě ten správný skutek a také, že magistrátní úředníci nejsou pod vlivem hazardní lobby a v Praze ani v Letňanech k žádnému navýšení hazardu nedošlo.  Naopak v Letňanech došlo k razantnímu a významnému snížení počtu heren a kasin z 12 na pouhá dvě, což je nepochybně jev pozitivní. Nedomníváme se, že by Letňany musely opětovně počet heren a kasin navýšit proto, aby bylo možno dostat více financí do letňanského rozpočtu a sportu, čímž argumentuje současné vedení radnice. Naši koaliční zastupitelé v memorandu požadují nejenom samostatnost, jak původně požadovali v petici i starostové, ale už si asi dopředu plánují i rozšíření heren a kasin v Letňanech a to, jak je psáno v memorandu, v počtu zcela neomezeném a na jakýchkoli místech.

To, že pravděpodobný lobbing majitelů kasin asi funguje i v Letňanech, nám koaliční zastupitelé ukázali na posledním jednání letňanského zastupitelstva, které se konalo 23. LISTOPADU 2020 , když při podivném hlasování (které se bude projednávat i na kontrolním výboru), nakonec schválením memoranda Letňany k hazardu přiblížili. Za všechno můžeme poděkovat stávajícím zastupitelům za ANO a ODS Mgr. MBA Zdeňku Kučerovi, Ing. Martinu Halamovi, Mgr. Ondřeji Lněničkovi Stanislavu Nekolnému a novému radnímu pro sport Ivanu Polákovi.

Podpora sportu je nepochybně důležitá a potřebná, ale zásadní otázka zní, jestli jí má být dosaženo za cenu zvýšení počtu kasin a heren v Letňanech. Tato zařízení zcela prokazatelně přispívají k šíření patologických jevů jako jsou závislosti, kriminalita atd. Opravdu chceme pro to, abychom mohli podporovat jiné (sportovce) vytvářet podmínky pro to, aby si mohli kazit život jiní (v hernách a kasinech). A nakonec, kdo z toho bude mít prospěch? Sportovci to určitě nebudou.

Zdravé Letňany k každém případě podporují na území MČ Praha 18 nulovou variantu podniků provozující hazard a nesouhlasí se změnou kompetence zřízení heren a kasin z MHP pouze na místní úřady.

Olaf Deutsch

Zápis z 24. jednání Rady MČ Praha 18 z 11. listopadu 2020    ZDE

 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 z 23. listopadu 2020. ZDE