Bleskovka

Drakiádu sice byla zrušená ale využijte její ,,On-line,, verzi! Vyfoťte se s drakem, viz letáček, a zašlete směrem k nám, soutěžíme o hodně krásných cen. Další informace naleznete ZDE

Aktuality

Vláda čelí od úterý první závažné kauze, která se týká možné korupce. Šéf Státního fondu životního prostředí Libor Michálek se údajně ocitl pod tlakem Drobilova poradce Martina Knetiga, který po něm měl chtít, aby manipuloval s výběrovými řízeními, přičemž peníze měly být ve prospěch Drobila potažmo jeho strany ODS.

Číst dál: Drobilova aféra - Kauza ODS

Odsouhlasené závěry Ideoové konference Strany věci veřejné která se konala dne 11.-12. 12. 2010

1.       Usnesení Klasnová:
Bod č. 1: VV stranou ukotvenou ve středu . VV vyznávají: Principy přímé demokracie, boj proti korupci, vymahatelnost práva, individuální svobody, principy přímé demokracie a hledání nových řešení bez ideologických nálepek
Pro: 92 proti 3 zdržen 5
-        Návrh byl přijat
 
Bod. č. 2: jednat s ČSSD o otázce ústavních změn s cílem prosazování prcků přímé demokracie a posílení občanské participace v rozhodování státní správy a samosprávy
Pro: 97 proti: 0 zdrženi:4
-        Návrh byl přijat
 
Bod č. 3: delegáti konference udělují mandát předsedovi strany VV k přihlášení VV do Evropské liberální frakce v Evropské parlamentu (ELDR – evropští liberální demokraté)
Pro: 84 proti: 1 zdržen: 18
-        Návrh byl přijat
 
 
4.       Usnesení Bárty:


Návrh 1.1: VV budou podporovat soc odpovědný návrh důchodové reformy podporující střední třídu obyvatel, tedy pracující rodiny s dětmi
Pro : 93 8 3 proti: 8 zdržen:3
Usnesení bylo přijato

Návrh 1.3: VV budou během reformích korků garantovat tyto priority: Nezvyšovat sazbu DPH na základní potraviny, nezvyšovat celkovou výši důchodu, zvýhodnit pracující s dětmi, nesnižovat délku pobírání důchodů, podporovat pilíře komerčního pojištění , minimalizovat daňové dopady důchodové reformy, informovat o výši důchodu a nároku na důchod
Pro: 92 proti: 0 zdržen: 4
 
5.       Usnesení Dobeše:

S ohledem na počet nutných reforem, které v současné době a v průběhu příštího roku je nutné realizovat,
VV zavazují své ministry otevřít debatu s koaličními partnery na téma odložení školného a tak částečně zmírnit, se VV rozhodly částečně zmírnit dopady na občany a odložit zavedení školného na VŠ na dobu, kdy budou zrealizovány reformy, které v současné době ČR nejvíce potřebuje s ohledem na stabilizaci veřejných financí a připravovanou důchodovou reformu, tedy na volební období 2014 - 2018
Změna: VV zavazují ministry otevřít debatu s koaličními partnery na téma odložení školného
Pro: 65 proti: 24  zdržen: 12
102 delegátů
 


 

Strana 13 z 13