Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

Aktuality

Milí sousedé a sousedky,
po neshodě s počasím rušíme
Sousedský podvečer
30. 5. 2013


Těšíme se ale, že si potkání, debatu o tom, co se na Proseku, ve Vysočanech a okolí děje, malou parkovou hru, piknikovou deku či vystoupení malých sokolských mažoretek užijeme
v červnu, v pohodě a společně.
Termín dáme vědět co nejdříve.

víc informací najdete na

www.krocanos.cz
www.kmcknoflik.cz
www.zdraveletnany.cz

John_2Předsednictvo Věcí veřejných je přesvědčeno, že v případě zatčení hejtmana a poslance ČSSD Davida Ratha nešlo o selhání pouze jednotlivce, ale došlo k odhalení dobře organizované skupiny, což ostatně potvrdila sama Policie ČR svým obviněním celkem osmi lidí.

Věci veřejné sdílí obavu, že šlo o systémové selhání a promyšleně organizovanou skupinu. Bude třeba sledovat, v jakém zájmu tato skupina dlouhodobě konala. Informace, které se objevují o její organizovanosti a propracovanosti nás utvrzují v přesvědčení, že tato cizopasná skupina nemohla být při parazitování na veřejných prostředcích osamocena a dlouhodobě existovat bez (přinejmenším) tolerance vlivných, proto je třeba věnovat velkou pozornost faktům, která se objeví při rozplétání případu. "K této situaci se musí postavit čelem nejen obviněný hejtman Rath, ale i vedení ČSSD, které dlouhodobě nepřistupuje k řešení hrozeb zneužití veřejné moci např. u přerovského primátora Lajtocha, který byl rovněž obviněn z korupce. V případě Davida Ratha jde o pochybení velmi exponované osoby z nejvyšších pater sociální demokracie. Pan Rath zosobňoval funkci středočeského hejtmana, vlivného poslance, významného stranického představitele, zastupitele a volebního lídra, a proto je třeba do budoucna bránit kumulaci funkcí jednotlivých politiků.“, říká předseda Věcí veřejných Radek John a pokračuje: “Obvinění jsou velice vážná a dosavadní informace šokující. O to víc si zaslouží ocenění Policie ČR, která konala velice profesionálně a systematicky, nehledě na exponovanost obviněného sociálního demokrata Davida Ratha.“ Předsednictvo VV považuje toto vážné odhalení za velice důležitý signál veřejnosti, že protikorupční strategie již přináší své plody a zejména, že Policie ČR začala působit sebevědomě a profesionálně. Oceňujeme zodpovědný přístup policejních složek a věříme, že čas "lovu velkých ryb" začíná a umožní veřejnosti zbavit se skepse a pochyb a dokázat, že zásada "padni komu padni" platí i pro vrcholná patra politiky.„Doufáme, že je to začátek, první kostka domina a postupně dojde k objasnění dalších krádeží veřejných peněz v minulých letech. Chci zdůraznit, že občané, kteří vědí o korupci, se konečně mají na koho obrátit s nadějí, že jejich oznámení už nebudou zametána pod koberec. Věřím, že celá kauza bude dotažena do úspěšného konce a stane se tak výstrahou i pro nakládání s veřejnými penězi a euro dotacemi. Odhalení této organizované skupiny však zároveň potvrzuje nutnost zpřísnění kontroly nakládání s evropskými dotacemi, protože zásadní problémy se ukazují nejen v rámci regionálního operačního programu Střední Čechy, ale i v rámci ROP Severozápad a Jihozápad a není vyloučeno, že i u dalších zastřešujících regionálních programů. Vláda by tomu měla předejít rozsáhlým auditem a preventivní kontrolou“, uzavírá Radek John.

Zdroj: veciverejne.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start nominací a voleb nového vedení Věcí veřejných 13:10: Podle oficiálního zápisu je shromáždění usnášeníschopné a startuje pracovní program konference.

13:20: Delegáti přijali nabídku předsednictva vyvolat předčasnou volbu vedení strany. Slova se ujal předseda Radek John. Ve svém projevu zdůrazňuje, že nová pozice VV je důsledkem dvou pokusů o rozvrat strany a vytlačení VV z politické mapy. Během proslovu poukázal na úspěchy strany ve vládě. Jedna z hlavních priorit, přímá volba prezidenta, byla prosazena i přes počáteční nevoli ODS a dalších politických stran. Vzpomenul i úspěšné zablokování jednotné DPH, zrušení platby za položky na receptu, či zpřísnění trestů u úředníků za korupční jednání. John poukázal na současnou sílu krajů. Ocenil, že krajské buňky se jako první postavily proti politice diktátu ODS a TOP 09. V této souvislosti zmínil, že političtí matadoři využili nezkušenosti Věcí veřejných. Uznal, že některá ultimáta byla podána na základě nezkušenosti strany. V druhé části projevu se věnoval dalším úspěchům strany ve vládě. Mezi ně patří přijetí zákona, který přikazuje firmám rozkrytí vlastnické struktury a zpřísnění zdanění hazardu, či prosazení trestněprávní odpovědnosti firem, patnáct let blokované. Proslov zakončil výčtem nejbližších úkolů, před nimiž strana stojí. Prioritou VV zůstává zavedení principů mezigenerační solidarity do důchodové reformy. Zavedení majetkových přiznání a opětovný návrh na zrušení doživotní imunity zákonodárců, která prošla sněmovnou, ale senátoři ODS ji potopili. Poslanci VV ji znovu navrhnou k přijetí.

13:45: Předsedu Johna u řečnického stolku střídá Kateřina Klasnová.

13:47: Předsedkyně poslaneckého klubu otevírá svou řeč reflexí posledních dní. Některé strategické chyby vedly k tomu, že někteří lidé opustili vedení, sdělila v první části svého projevu poslankyně. Následně ocenila shodu, která panovala ve vrcholných orgánech nad tím, že stávající vedení dá své funkce k dispozici.

13:50: Kateřina Klasnová akcentuje dosavadní výsledky strany a návrh strategie pro působení VV v konstruktivní opozici.

13:54: Projev místopředsedy Jiřího Kohouta. Ve své řeči nabízí stručnou analýzu strany, kterou i nadále považuje za plně funkční a domnívá se, že všechny nedávné zátěžové události jasně vyprofilovaly členskou základnu.

14:02: Cyklus úvodních projevů uzavírá bývalý člen předsednictva Tomáš Jarolím. Ten ve svém projevu reflektoval události posledního roku. Ocenil účastníky konference, kteří ustáli mediální nátlak a pokus o dehonestaci strany VV. Účastníkům konference se snažil vysvětlit některé své postoje a uvést je do kontextu vypjatých událostí. V projevu se opřel do odpadlíků kolem Karolíny Peake. Zdůraznil, že jim šlo o funkce, ne o stát. Jméno vicepremiérky a bývalé členky zaznělo ještě v jedné souvislosti, podle Tomáše Jarolíma nechtěla Karolína Peake předložit zákon o prokazování majetku. Z dalšího hodnocení posledních dvou let se Jarolím postavil proti jednotné DPH. Kritikou nešetřil na adresu Miroslava Kalouska. Ten od roku 2007 nevybral daně ve výšce 120 miliard korun, od roku 2006 odpustil na daních, clech a poplatcích 40,5 miliardy. Jarolím v závěru vyzval ke zdrženlivosti v oblasti církevních restitucí. Podle jeho slov není možné, aby se vydával majetek bez transparentního soupisu. Je to cesta k dlouhým soudním procesům. V úplném závěru vyzval k přemýšlení o nadstranickém cíli strany a zakončil myšlenkou, že vize boje proti korupci není vyprázdněná a rozhodně stojí za to pokračovat v započaté cestě.

14:33: Hlasování o vyvolání přímé volby předsednictva strany, delegáti v drtivé většině souhlasili. Následuje volba dozorčí a revizní komise.

15:20: Zahájena první část diskuse

15:30: Do diskuse se zapojil Radek John. Strana se musí ptát, musíme se věnovat adresnosti sociálních dávek. Je třeba interpelovat ministra Drábka, který sliboval úsporu a ta se doposud nedostavila. Naším úkolem je zastavit politiku destrukce, proto vidím budoucnost v konstruktivní opozici, kdy můžeme podporovat chytré a profesionálně připravené návrhy z pravé i z levé strany politického spektra.

15:33: „Nesmíme se nadále štěpit. Političtí dinosauři se již nesmí radovat z dalšího odpadlého hlasu. Snad jsme očištěni“, uzavřel předseda John.

16:05: Přestávka do 16:30

16:40: Sčítání výsledků volby dozorčí a revizní komise zabralo o trochu více času.

16:58: Předsedkyní revizní komise zvolena Jana Švejdová ze severních Čech. Ta po svém zvolení velice stručně poděkovala delegátům sjezdu za vyslovenou důvěru.

17:07: Konference končí nastartováním nominačního a volebního procesu vedení VV, který se nyní přenáší do kontaktní kampaně v regionech, kde se představí jednotlivý kandidáti se svými vizemi a vše vygraduje volební a ideovou konferencí 23.června. Na této konferenci mimochodem VV oslaví deset své existence. Přejeme vám hezký zbytek víkendu.

Klasnov_crPředsednictvo Věcí veřejných rozhodlo na svém zasedání o restrukturalizaci strany. Zeštíhlení poslaneckého klubu, snížení zátěže vládní agendy a přechod do konstruktivní opozice zavedení těchto změn pouze urychlilo a zpřísnilo.


Je nutné si uvědomit, že pokud vyžadujeme cokoliv od jiných, je nutné začít nejprve u sebe. Proto se VV rozhodly pro zeštíhlení a restrukturalizaci, kterou prošly jak prostory centrály a zázemí strany, tak i personálie a objednávané služby. Zaměstnanecký poměr krajských tajemníků byl, po dohodě s nimi, změněn na dobrovolnou stranickou funkci. Znovu opakuji, že vše souvisí s přechodem do konstruktivní opozice a přípravou na další důležité politické události ať již v podobě stranických konferencí, tak komunikačních kampaní či voleb. Chceme být rozumnými a opatrnými hospodáři. Proto musíme nejprve zavést tyto změny v praxi a teprve následně můžeme oslovovat a žádat o podporu členy, sympatizanty a sponzory.

 

Strana 8 z 13