Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

Aktuality

vánoce

 Členové spolku Zdravé Letňany, přejí  klidné a příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2017. 

Olaf Deutsch, předseda spolku

 

 

camerata 2016

sporťáčekPřiveďte vaše dítě ke sportu a změňte mu život. Desítky sportovních aktivit, klubů, odborníků a hvězd na jednom místě. Užijte si společně den plný zábavy, den oslavy sportu. 6. ročník největšího náborového sportovního festivalu v ČR. Sporťáček se nekompromisně blíží. Poprvé po prázdninách se představí Ostravě 3.9.2016, tedy době, kdy děti hledají na začátku školního roku sport, kterému by se mohly věnovat. Každý zářijový víkend budou moci rodiče s dětmi pod taktovkou slavných sportovců precizně vybírat a rozhodně je z čeho. Přes lyže, motokáry, lukostřelbu, míčové sporty, ale i ty méně známé, jako je například lakros. Na místě se prezentuje až 50 (v Brně 70 a v Praze dokonce 150!) sportovních klubů, které lákají nové tváře do svých řad.
Těšit se můžete i na sportovní exhibice a autogramiády. Chybět nebude ani doprovodný program.Zahájení/ukončení akce: 10:00 - 18:00
Vstup zdarma

www.sportacek.cz
https://www.facebook.com/sportacek/

Termíny konání:  Ostrava - 3.9.2016, Praha - 10.9.2016, Brno - 17.9.2016, Plzeň - 24.9.2016

Adresy:

  •  Ostrava - Městský stadion, Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice
  •  Praha – Sportovní areál HAMR Braník, Vltavanů 1542, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
  •  Brno – Sportovní areál Hněvkovského, Hněvkovského 62, Brno-jih
  •  Plzeň – TJ Lokomotiva, Úslavská 75,326 00 Plzeň 2-Slovany

Zdroj: NICM

 

 

 

 

 

 

 

 

RadniceZveme vás na zasedání 3. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 18, které se koná 16. června 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 18.

 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Změny rozpočtu – vlastní úpravy
2. Dohoda o ukončení smlouvy - Tesco Stores ČR a.s.
3. Dodatek ke smlouvě S-2016/05/0032 - klientské změny MŠ Veselská
4. Darování pozemku parc. č. 795/8, k.ú. Letňany
5. Pohledávka za TJ Letov Letňany
6. Převod pozemku parc. č. 822/6, k.ú. Letňany
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojky pro areál Letov
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Smlouva o právu provést stavbu - Tvrdého č.p. 287, 288
10. Smlouva o právu provést stavbu - Tvrdého č.p. 289, 290
11. Prodej pozemku parc. č. 312/9, k.ú. Letňany
12. Prodej pozemku parc. č. 780/11, k.ú. Letňany
13. Veřejná zakázka – Nákup hasičského vozu CAS 30
14. Prominutí poplatku z prodlení – Milan Ersepke
15. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Zařízení školního stravování v Letňanech
16. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Fryčovická
17. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Malkovského
18. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Příborská
19. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Tupolevova
20. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC
21. Rozdělení fondů příspěvkových organizací
22. Vypořádání hospodářského výsledku PO za rok 2013
23. Úprava dotací pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 18
24. Smlouvy o výpůjčce a o bezúplatném převodu pro příspěvkové organizace
25. Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ na 2. pololetí 2016
26. Plán činnosti Finančního výboru ZMČ na 2. pololetí 2016
27. Plán činnosti Výboru ZMČ pro veřejné zakázky a transparentnost na 2. pololetí 2016
28. Personální změny ve výborech ZMČ
INFORMACE A PODNĚTY ČLENŮ ZMČ
29. Změny rozpočtu – dotace
30. Změny rozpočtu – vlastní úpravy
31. Přijetí daru pro příspěvkové organizace
32. Nepotřebný majetek ZŠ a MŠ Tupolevova
33. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za 1. pololetí 2016
34. Zpráva o činnosti Finanční výboru ZMČ za 1. pololetí 2016
35. Zpráva o činnosti Výboru ZMČ pro veřejné zakázky a transparentnost za 1. pololetí 2016
ZÁVĚR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legendy buřtů

Strana 5 z 13