Bleskovka

Městská část Praha 18 ve spolupráci s MUDr. Dagmar Vítovou a AESKULAB a.s. otevřela od 1. ledna 2021 nové odběrové místo pro zjištění nemoci COVID 19. Najdete ho na adrese Třinecká 650, vstup zezadu brankou k parkovišti, dále pak po venkovním schodišti nebo výtahem do prvního patra. Objednat se lze přímo na webových stránkách společnosti AESKULAB – www.aeskulab.cz. zdroj: Letnanské listy

 

Aktuality

ZS Faitla 3V pondělí 18. 1. jsme byli vzhledem k epidemiologické situaci pozváni na on-line jednání finančního výboru. Předmětem jednání byl každoroční evergreen v podobě projednávání návrhu rozpočtu. I když oproti první verzi s navrženým schodkem ve výši cca 213 mil. Kč je současný návrh cca 81 mil. Kč schodku o něco lepší, plánuje Rada výdaje přibližně polovinu vyšší, než jsou plánované příjmy, a to vše v situaci, kdy už Letňany mají od HMP půjčeno cca 90 mil. Kč.

Tak trochu jsem očekával, že nakonec téměř pětihodinového jednání proběhne v konstruktivní a profesionální atmosféře. Opak byl pravdou a podle mne se opět řítíme k tomu, že na pořad únorového jednání Zastupitelstva přijde návrh rozpočtu nedoporučený členy finančního výboru, včetně jeho dlouholetého předsedy Ondřeje Miffka.

Vzhledem k tomu, že k této situaci pravděpodobně dojde už druhý rok po sobě, ukazuje se, že radniční páni opravdu nemyslí na zadní kolečka a to ani v případě, kdy současná hospodářská i společenská situace žádá při hospodaření s veřejnými prostředky co nejkonzervativnější přístup.  

Opravdu to vypadá, že současná doba finanční nejistoty naší radnici minula a vedení radnice předložilo návrh rozežraného rozpočtu v duchu po nás potopa. O tom ostatně svědčí i to, že pokud by se plánovaný rozpočet naplnil, z druhdy bohaté rezervy ve výši několika set milionů by pro rok 2022 zbylo po odečtení půjčených peněž jen asi 30 milionů.

Je pravdou, že to stále ještě není finální varianta a možná dojde k dalším i k hodně zásadním změnám v rozpočtu (nezbývá, než v to doufat), ale přesto mne velmi zaujala jedna položka. V přehledu požadovaných investičních výdajů na rok 2021 je výstavba nové sportovní haly v ZŠ Rychnovská.

Ačkoliv celkové investiční náklady této akce dosáhnou částky cca 65 mil. Kč (z toho cca 40 mil. Kč v letošním roce), v návrhu rozpočtu je zahrnuta pouze částka 21 mil. Kč. Zjednodušeně řečeno, vedení radnice v tuto chvíli finišuje s výběrovým řízením na akci, přičemž pro ni nemá zajištěno financování. Případné zahájení akce bez jasného vymezení financování tak i při letošním schodku přes 80 mil. Kč může Letňany zatížit dalšími výdaji ve výši cca 45 mil. Kč v průběhu tohoto a příštího roku. To vše v době, kdy se všude šetří a kdy ani 100% navýšení daně z nemovitostí či příjmy ze zavedení modrých zón plánovaný schodek v rozpočtu nedostanou do rozumných mezí.

Proč vedení radnice připravuje zrovna takovou investici, která v  rozpočtu udělá obrovskou díru nehledě k tomu, zda je potřebné, aby ZŠ Rychnovská takto drahou tělocvičnu za 65 mil. Kč opravdu měla? Pokud se podíváme, za kolik je možné postavit tělocvičnu na příkladech z celé republiky, zjistíme, že plánujeme opravdu luxusní objekt.

Samozřejmě, tělocvična ke škole patří. Nicméně všichni dobře víme, že jen o kousek dál stojí tělocvična Třinecká i se zázemím, kterou MČ odkoupila a investovala do ní. Samozřejmě, objekt není přímo v areálu školy, což je vždy komplikace. Ale opravdu je to tak velká komplikace právě v této době, abychom museli investovat do takto luxusního projektu, který ještě navíc ani nemáme finančně krytý a který hrozí rizikem, že již tak rozkolísané hospodaření MČ dorazí?

Jako člen opozičního klubu Zdravé Letňany doufám, že starosta, místostarostové a mnohočetní radní dostanou alespoň trochu rozumu a realizaci této investice pozastaví nejméně do doby, kdy bude jasné financování celé akce, které nerozvrátí letňanské finance a samozřejmě ideálně přehodnotí podobu investice, která je dle slov předsedy Finančního výboru na úrovni, kdy si místo slušné octavie chceme koupit nejluxusnější mercedes.

 

 herna

Radní MČ Praha 18 jednotně podpořili memorandum na regulaci (dvou) provozoven hazardních her na území Letňan

Jak jsme se dozvěděli za zápisu z 24. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18, které se konalo 11. LISTOPADU 2020 a kterého se účastnili starosta Mgr. MBA Zdeněk Kučera, Ivan Polák, Ing. Martin Halama, Mgr. Ondřej Lněnička a Stanislav Nekolný MBA, bylo v bodě č. 4 jednohlasně odsouhlaseno „Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území HMP“, které předložil, ale i vypracoval MÍSTOSTAROSTA MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA.  Svoje rozhodnutí ještě uvedení politici potvrdili  na řádném jednání Zastupitelstva Letňan, které se konalo  23. 11. 2020. ZDE

Co vlastně bylo odsouhlaseno?   V PREAMBULI materiálu je napsáno, že městské části měly a mají zájem na „účinné“ regulaci provozování hazardních her, aby se minimalizovaly či dokonce zcela vylučovaly socio-patogenní jevy spojené s provozováním hazardu.

Když si ale projdeme celý tento dokument, tak hned v odstavci „Účel memoranda“ v bodě 1 je napsáno, že nebyly ze strany orgánů hl. m. Prahy zohledněny a řádně vypořádány připomínky a požadavky městských částí a nová vyhláška umožnila, aby na území městských částí vznikala kasina a to v počtu zcela neomezeném a kdekoli.

Pokud by toto memorandum padlo na úrodnou půdu a změnila se celopražská pravidla, tak nám né ze strany MHMP ale jednoduchým rozhodnutím stávající rady MČ mohou začít v Letňanech růst nová kasina a herny jako houby po dešti ovšem již pod pevným dohledem našich zastupitelů sedících v Radě MČ Letňany.

Pojďme si krátce zrekapitulovat, jak k tomuto omezení hazardu na území HMP došlo. V roce 2010 bylo zveřejněno prohlášení starostů městských částí, kde bylo přímo napsáno, že tito starostové vyjadřují zásadní nesouhlas s podobou návrhu novely zákona o loteriích, která vzešla z jednání rozpočtového výboru PSP ČR. Dále se starostové dohodli na mimořádném setkání starostů městských částí, které se konalo 9. 4. 2010 a kde se shodli na stejném postupu, kterým se pokusí zabránit dalšímu omezování pravomocí obcí ve věci regulace hazardu na svém území a to formou přiložené petice.

V petici   „Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území“, která byla směrovaná na Ing. Miloslava Vlčka, který v té době byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, se doslova uvádí, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, „není účastníkem řízení o vydání povolení … k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle tohoto zákona“. A petice požaduje, aby obce nebyly zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a zbaveny tak možnosti účinně bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Dále je v petici uvedeno, že obce tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální.

Vyjádření klubu Zdravé Letňany

Právě těch několik let omezení hazardu v Praze se ukázalo, že to byl ze strany MHMP určitě ten správný skutek a také, že magistrátní úředníci nejsou pod vlivem hazardní lobby a v Praze ani v Letňanech k žádnému navýšení hazardu nedošlo.  Naopak v Letňanech došlo k razantnímu a významnému snížení počtu heren a kasin z 12 na pouhá dvě, což je nepochybně jev pozitivní. Nedomníváme se, že by Letňany musely opětovně počet heren a kasin navýšit proto, aby bylo možno dostat více financí do letňanského rozpočtu a sportu, čímž argumentuje současné vedení radnice. Naši koaliční zastupitelé v memorandu požadují nejenom samostatnost, jak původně požadovali v petici i starostové, ale už si asi dopředu plánují i rozšíření heren a kasin v Letňanech a to, jak je psáno v memorandu, v počtu zcela neomezeném a na jakýchkoli místech.

To, že pravděpodobný lobbing majitelů kasin asi funguje i v Letňanech, nám koaliční zastupitelé ukázali na posledním jednání letňanského zastupitelstva, které se konalo 23. LISTOPADU 2020 , když při podivném hlasování (které se bude projednávat i na kontrolním výboru), nakonec schválením memoranda Letňany k hazardu přiblížili. Za všechno můžeme poděkovat stávajícím zastupitelům za ANO a ODS Mgr. MBA Zdeňku Kučerovi, Ing. Martinu Halamovi, Mgr. Ondřeji Lněničkovi Stanislavu Nekolnému a novému radnímu pro sport Ivanu Polákovi.

Podpora sportu je nepochybně důležitá a potřebná, ale zásadní otázka zní, jestli jí má být dosaženo za cenu zvýšení počtu kasin a heren v Letňanech. Tato zařízení zcela prokazatelně přispívají k šíření patologických jevů jako jsou závislosti, kriminalita atd. Opravdu chceme pro to, abychom mohli podporovat jiné (sportovce) vytvářet podmínky pro to, aby si mohli kazit život jiní (v hernách a kasinech). A nakonec, kdo z toho bude mít prospěch? Sportovci to určitě nebudou.

Zdravé Letňany k každém případě podporují na území MČ Praha 18 nulovou variantu podniků provozující hazard a nesouhlasí se změnou kompetence zřízení heren a kasin z MHP pouze na místní úřady.

Olaf Deutsch

Zápis z 24. jednání Rady MČ Praha 18 z 11. listopadu 2020    ZDE

 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18 z 23. listopadu 2020. ZDE

 

 

Vážení přátelé, příznivci klubu SK PROSEK i členové oddílů,
pondělní prezentace k záměru rekonstrukce našeho sportovního areálu se bohužel odkládá. Důvodem je kontakt člena realizačního týmu s osobou, která byla pozitivně testována na Covid-19.
I když zatím nebyl nikdo další následně pozitivně testován, zdraví nás všech je na prvním místě. O náhradním termínu budeme neprodleně informovat.
S pozdravem,
SK PROSEK PRAHA...
Lovosická 559/32, 190 00, Praha 9
IČ: 00539601

SK Prosek fotZprávy z petičního výboru  Nový Prosek 16. 7. 2020

Ve čtvrtek 16. 7. 2020 se konalo krátké jednání na Magistrátu za účasti radního pro školství a sport Víta Šimrala, senátora Lukáše Wagenknechta, zástupců Prahy 18, Prahy 9, SK Prosek a petičního výboru. Na jednání se probírala budoucnosti areálu sportovního klubu SK Prosek. O plánovaných změnách areálu se vyslovila i naše petice Nový Prosek, kterou se zabývalo 25. 5. 2020 i zastupitelstvo HMP a k řešení vzniklé situace byl nakonec pověřen radní pro sport Vít Šimral.

 

 Důležité body jednání

  • Radní Šimral se seznámil se stavem věcí a navrhl, aby SK Prosek pozemek s hřištěm převedl zpět do majetku hl. města Prahy. Dále představil i další možnosti pomoci SK Prosek např. využití dotačních programů na rekonstrukci areálu, samofinancování výstavby nového areálu přímo sportovním klubem SK Prosek za pomoci soukromého investora, realizace investic souvisejících s požadavky školských zařízení atd.

  • Místopředseda sportovního klubu SK Prosek primární návrh radního pro školství a sport Víta Šimrala převést areál zpět do majetku Hl. města Prahy odmítl a stručně přestavil některé další možnosti budoucího využití sportovního areálu.

  • Zastupitel MČ Praha 18 O. Deutsch navrhl vypracování čtyřstranného memoranda ve kterém by se účastníci MHMP, MČ Prahy 18, MČ Prahy 9 a SK Prosek zavázali společnému postupu na finanční pomoci areálu SK Prosek. Dále upozornil na to, že granty nejsou nároková záležitost a SK Prosek na ně nemusí dosáhnout.

  • 158205 Šimral Vít Piráti clanekRadní Vít Šimral prohlásil, že návrh zastupitele O. Deutsche považuje za nerealizovatelný s tím, že nemůže upřednostnit SK Prosek před ostatními kluby, protože by musel časem tuto výhodu poskytnou i dalším pražským sportovním klubům.

 

  • Zástupce petičního výboru Milan Balahura vyzval zástupce SK Prosek k organizaci debat s občany, kteří bydlí v sousedství areálu. Petice ukázala, že si lidé nepřeji dozvídat o změnách pozdě, kdy už politici o všem rozhodli za jejich zády, proto je potřeba, aby SK Prosek zvolil jiný postup a začal s občany obou městských části o svých plánech komunikovat.

  • Senátor Wagenknecht vyjádřil své uspokojení, že se konečně vytvořil základ spolupráce mezi Magistrátem hl. m. Prahy, sportovním klubem, MČ Praha 18 a Praha 9 a petenty - zástupci občanů. Doufá, že se povede nalézt finance pro investice do záchrany sportovního areálu.

Závěry ze schůze jsou následující:

Místopředseda sportovního klubu SK Prosek Viktor Furman v průběhu září letošního roku připraví pro občany v sousedství areálu noviny a veřejnou prezentaci budoucnosti sportovního klubu, kde sdělí všechny možnosti revitalizace klubu včetně návrhu finančního zajištění a na základě připomínek občanů připraví návrh revitalizace areálu do dalšího jednání na MHMP.

 Olaf Deutsch, člen petičního výboru Nový Prosek

 Související článek: 

Areálu SK Prosek se blýská na lepší časy

Dobrý den,

vzhledem k enormnímu zájmu Pražanů o informačně – poradenské linky k onemocnění Covid-19, bude jejich provoz na číslech 773 782 850 a 773 782 856 začínat o hodinu dříve, již v 8:00 hodin.
Opatření začne platit od úterý 10.3.2020. Provoz linek tak poběží denně od 8:00 do 20:00 hodin

Pro Vaší info v příloze vydaná tisková zpráva nebo info na našem webu: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.html .

S pozdravem

Mgr. ZBYNĚK BOUBLÍK

ÚTVAR ŘEDITELKY TISKOVÝ MLUVČÍ – ODBORNÝ RADA PZ a ZP Rytířská 404/12, 110 01  Praha 1

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strana 1 z 13