Odsouhlasené závěry Ideoové konference Strany věci veřejné která se konala dne 11.-12. 12. 2010

1.       Usnesení Klasnová:
Bod č. 1: VV stranou ukotvenou ve středu . VV vyznávají: Principy přímé demokracie, boj proti korupci, vymahatelnost práva, individuální svobody, principy přímé demokracie a hledání nových řešení bez ideologických nálepek
Pro: 92 proti 3 zdržen 5
-        Návrh byl přijat
 
Bod. č. 2: jednat s ČSSD o otázce ústavních změn s cílem prosazování prcků přímé demokracie a posílení občanské participace v rozhodování státní správy a samosprávy
Pro: 97 proti: 0 zdrženi:4
-        Návrh byl přijat
 
Bod č. 3: delegáti konference udělují mandát předsedovi strany VV k přihlášení VV do Evropské liberální frakce v Evropské parlamentu (ELDR – evropští liberální demokraté)
Pro: 84 proti: 1 zdržen: 18
-        Návrh byl přijat
 
 
4.       Usnesení Bárty:


Návrh 1.1: VV budou podporovat soc odpovědný návrh důchodové reformy podporující střední třídu obyvatel, tedy pracující rodiny s dětmi
Pro : 93 8 3 proti: 8 zdržen:3
Usnesení bylo přijato

Návrh 1.3: VV budou během reformích korků garantovat tyto priority: Nezvyšovat sazbu DPH na základní potraviny, nezvyšovat celkovou výši důchodu, zvýhodnit pracující s dětmi, nesnižovat délku pobírání důchodů, podporovat pilíře komerčního pojištění , minimalizovat daňové dopady důchodové reformy, informovat o výši důchodu a nároku na důchod
Pro: 92 proti: 0 zdržen: 4
 
5.       Usnesení Dobeše:

S ohledem na počet nutných reforem, které v současné době a v průběhu příštího roku je nutné realizovat,
VV zavazují své ministry otevřít debatu s koaličními partnery na téma odložení školného a tak částečně zmírnit, se VV rozhodly částečně zmírnit dopady na občany a odložit zavedení školného na VŠ na dobu, kdy budou zrealizovány reformy, které v současné době ČR nejvíce potřebuje s ohledem na stabilizaci veřejných financí a připravovanou důchodovou reformu, tedy na volební období 2014 - 2018
Změna: VV zavazují ministry otevřít debatu s koaličními partnery na téma odložení školného
Pro: 65 proti: 24  zdržen: 12
102 delegátů