Bleskovka

Máte rádi stará auta? Tak se určitě přijďte v neděli 21. července dopoledne podívat do Areálu Letov Beranových 65, Praha – Letňany - na ploše před halami č. 9 a 10 si budete moci prohlédnout, automobily Aero Minor, které se v Letňanech kdysi vyráběly. K vidění budou auta pojízdná i nepojízdná, ve všech stadiích renovace, samotné podvozky, karoserie...

pozvánka: zde

List Letňan

Novy prosekOdbor výstavby a územního rozhodování Městská část Praha 18 oznámil na úřední desce zahájení stavebního řízení na stavbu „Bytové domy u letňanského parku“, který bude postaven na pozemcích č. 470/30. Předmětem této stavby je výstavba dvou bytových domů. Nové stavby budou mít celkem 94 bytových jednotek.

Objekt A má 5. NP a 6 NP ustupující. Objekt bude mít celkem 78 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 100,1 x 11,6 metrů.

Objekt B má 5. NP. Objekt bude mít celkem 16 bytů různých kategorií. Dům má obdélníkový půdorys o délce 19.0 x  16,6 metrů.

Dle nové sociodemografické studie, kterou vytvořila společnost Výzkumy Soukup dne v březnu 2014  bude stavba ukončena v roce 2016.  A v tomto roce v Letňanech přibude celkem 448 bytových jednotek.

Zdroj  úřední deska: letnany.cz

 

Další informace:

Sociodemografická studie

 

Blankyt 3Odbor výstavby a územního rozhodování  Městská část Praha 18 oznámil na úřední desce zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání další velké letňanské stavby „Obytný soubor U Lesoparku“, který bude postaven na pozemcích č. 756/112, 760/1, 760/64, 760/66, 766/1, 770, 771, 773/1, 796/1.  Předmětem této stavby je výstavba 114 rodinných domů, 3 viladomů, mateřské školy, tenisového  klubu, komunikace,  dětského  hřiště a tenisových kurtů. Tento záměr byl již dříve presentován pod názvem Obytný soubor „Letňany Sever“ Praha 18, k. ú. Letňany.

Dle nové sociodemografické studie, kterou vytvořila společnost Výzkumy Soukup dne v březnu 2014  bude stavba  ukončena v roce 2018 a tím v tomto roce v Letňanech přibude  dalších  141 bytových jednotek. V roce 2018 se ale ukončí i další stavby Obytný soubor domů Letňanské zahrady a Obytný soubor Rezidence Veselská.   To znamená, že v roce 2018 přibude v Letňanech celkem 366 bytů.

Olaf Deutsch, Zdravé Letnany o. s.

 

Původní zdroj  (úřední deska): letnany.cz

Další informace:  Oznámení zahájení územního řízení ze dne 28. 7. 2014

Související články na této webové stránce:

Sociodemografická studie je zveřejněná na webu ÚMČ Praha 18

Presentace sociodemografické studie - aneb, co nás čeká pěkného

 

 

 Chodníky LL - silnice 2

Z měření šířky chodníků na místě realizace stavby nám vyšlo 4,6m, resp. 5m, viz přiložené foto. Nabízí se otázka PROČ? Protože nemám k dispozici dokumentaci tohoto projektu, tak jsem nejprve nahlédnul do programového prohlášení Rady MČ Prahy 18, ze kterého cituji:

„Životní prostředí: převzetí pozemků a správy zeleně v rámci vybraných území MČ; pokračování v rozvoji lesoparku; podpora vzniku nových zelených ploch; důsledné sankcionování vlastníků neudržovaných pozemků; využití spolupráce s Městskou policií při dodržování úklidu psích exkrementů.
Bydlení a regenerace sídliště: podpora výstavby kvalitních rodinných i bytových domů, a to jen ve vhodných oblastech vymezených Územním plánem hl. m. Prahy; příprava a realizace koncepčních kroků a projektů pro regeneraci sídliště; ponechání části bytového fondu v majetku MČ pro sociálně potřebné občany a jeho další rozvoj; investování finančních prostředků z prodeje bytů do revitalizace, oprav a údržby majetku a do zvyšování kvality bydlení.“
Číst dál: Proč jsou chodníky v Lentilkách tak široké?

 

vysočanská radiala-150x150Otázky kolem oživení projektu výstavby Vysočanské radiály byly hlavním motivem schůzky zástupců spolku Krocan s radním pro územní rozvoj Ing. Doležalem (TOP 09). Radní Doležal  OS Krocan ujistil, že v tuto chvíli Praha 9 nemá žádné informace o konkrétním zahájení činností vedoucích k realizaci této dopravní stavby. Přesto musíme být ostražití. Značně nás totiž znepokojuje, že v analytické studii, kterou Praha 9 nechala vypracovat jako podklad pro Metropolitní územní plán je zakreslena další nahrazující varianta dle dopravní studie z roku 2006. Naše stanovisko, které jsme ke studii zpracovali je zde >>> Poznámky studie radiála v2. 
Číst dál: Vysočanská radiála II.

 

 
Tunel BlankaTunel Blanka vyústí v ulici V Holešovičkách. Dle názoru radního pro územní rozvoj MČ P9 Ing. Doležala (TOP 09) přinese otevření Blanky Praze 9 nemalé obtíže, přivede na území značné množství automobilové dopravy. Jak se konkrétně zvýšení dopravy projeví nelze předjímat, ale předpokládá se, že se doprava rozdělí a vyjede po Liberecké na Střížkov a na Balabenku. Magistrátu hl. m. Prahy byly diskutovány čtyři okruhy vedoucí ke zlepšení negativního dopadu spuštění provozu tunelu Blanka pro Prahu 9, které jsou:
Číst dál: Dopady otevření tunelu Blanka pro Prahu 9

Strana 10 z 103