Bleskovka

Chtěli byste si prověřit řidičskou zdatnost, orientační smysl, znalosti pravidel silničního provozu?Zúčastněte se Rallye večerní Prahou, která se koná 9. a 10. listopadu a startuje z letňanského výstaviště. Další informace a zdroj:ZDE

List Letňan

metra MHDPrůměrný státní úředník má kancelář o velikosti 13,5 metru čtverečních a státní kasu vyjde její provoz – tedy údržba, energie a případně nájem – na bezmála 29 tisíc korun ročně. Kdyby rozloha státních kanceláří klesla o metr, uspořil by stát při svých 140 tisících zaměstnancích na 200 milionů korun ročně. Tolik propočty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který funguje jako jakási realitní kancelář státu.

Teď má úřad spadající pod resort financí nový úkol. Dotáhnout do finále myšlenku ministra financí Andreje Babiše na velká úřednická škatulata. Šéf státní kasy a také hnutí ANO totiž chce postavit nový ministerský komplex v pražských Letňanech, kam by přestěhoval na 11 tisíc úředníků. V první fázi by na konečnou metra C „nahnal“ své podřízené. Tedy přes 6,5 tisíce zaměstnanců ministerstva a jemu podřízených úřadů.
„Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 tisíc lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků Ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ uvedl ministr pro deník Právo. Výhledově by se tak mohli stěhovat i zaměstnanci třeba z resortů dopravy nebo místního rozvoje. Poslední jmenované ministerstvo má například hlavní sídlo na velmi lukrativním místě. V paláci přímo na Staroměstském náměstí. Výhodné by to mělo být podle Babiše pro úředníky i návštěvníky. Nemuseli by totiž obíhat vícero adres, ale vše by bylo na jednom místě, navíc pohodlně dostupném metrem. Stavba by podle předběžných odhadů mohla vyjít na šest miliard korun. Financovat by ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových měl právě z prodeje lukrativních nemovitostí v centru Prahy. Těch má jen Ministerstvo financí bezmála čtyři desítky. Podle Babiše by v nich do budoucna mohly být lukrativní byty či kanceláře.
Podobné plány nejsou novinkou. Například v roce 2008 podobnou akci „Kulový blesk“ plánoval ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS). Chtěl sestěhovat do jedné budovy úředníky svého ministerstva a jemu podřízených úřadů z jedenácti různých lokalit v Praze. Centrální budovu na nábřeží si ale hodlal ponechat. Jeho plán zastavila ekonomická krize, která srazila cenu ministerských nemovitostí.

Zdroj: seznam.cz 

Podle informace z TV bude areál situován do  prostoru konečné stanice metra  v Letňanech. Zda se stavba realizuje zatím nevíme, protože podobný megalomantský nápad jsme tu již měli  v roce 2010 to se dokonce uvažovalo, že v Letňanech bude Olympijský stadion i s  vesnicí. Pokud by se stavby pana ministra přeci jenom realizovaly,  jak by asi odpovědný projektant  řešil problém   s letňanským letištěm, protože budovy by  určitě zasahovaly do přistávacího koridoru kde je každá nová stavba hodně omezená.

Olaf Deutsch

Související článek: SPORT.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vysočanská radiala-150x150Kolem Kolbenovy ulice se začíná stavět Po více než desetiletí příprav začíná ostrá fáze přeměny území po někdejší obří fabrice ČKD v Praze ve Vysočanech na novou čtvrť plnou bytových a kancelářských novostaveb. Projekty v úhrnu za desítky miliard korun zdržela krize i riziko ekologických zátěží.  Více na: v článku Vysočany: trhovce střídá stavební ruch  ZDE

ZDE 

lentilky letištěAčkoli se Metropolitní plán Prahy připravuje již tři roky, není jasné, jak reaguje na polistopadový rozvoj Prahy a očekávání jejích obyvatel. Nedostatečné zapojení veřejnosti kritizují občanské spolky i část odborné obce. Proto Arnika uspořádala vlastní anketu Skleněné peklo a Pražský klenot, která se snaží názory Pražanů zjistit. Šance nominovat stavby je až do poloviny ledna. Více na sklenenepeklo.org.

Zdroj:Arnika

 

 

 

krivokládskáMěstská část Praha 18 si vás dovoluje pozvat v pondělí 9. listopadu 2015 v 18.00 hodin na veřejnou prezentaci připravovaného stavebního záměru Rezidence Křivoklátská investora BPT Development, s.r.o. Jedná se o novostavbu bytového domu                     v Křivoklátské ulici, který má 11 nadzemních podlaží, 56 bytových jednotek a 52 parkovacích stání. Prezentace projetku se koná    v obřadní síni Úřadu městské části Praha 18 (přízemí vpravo), Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany.

Zdroj:letnany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koloNavrženým záměrem Magistrátu hlavního města Prahy je vybudování 3 rekreačních cyklotras v celkové délce 7,217 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyklotrase A262. Celý areál cyklostezek je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím Lesoparku Letňany. Cyklostezka je navržena jako stavba trvalá. Toto území díky své modelaci a v důsledku absence husté, vzrostlé vegetace je atraktivní pro terénní cyklistiku. Oba kopce dle MHMP  využívají vyznavači terénní cyklistiky.  Investor – Magistrát hlavního města Prahy se rozhodl vyhovět poptávce občanů po terénní cyklostezce a vybudovat 3 regulérní rekreační cyklotrasy. Pozemky dotčené navrženým záměrem jsou součástí širšího území Lesoparku Letňany. (pozn. :  Nevíme sice, kteří občané o cyklostezku žádali  ale to nám snad jednou možná MHMP vysvětlí, protože v anketě „10-ti problémů Letňan“ to určitě nebylo.)

Popis trasy:
Navržená cyklotrasa je situována v severním kvadrantu lesoparku. Jedná se o území, které je modelováno navážkami hlušin z výstavby metra. Investor – Magistrát hl. m. Prahy je vůči poptávce po sportovním vyžití vstřícný a přistoupil k záměru uspokojit poptávku po terénní cyklostezce a vybudovat terénní cyklostezku s trasami různého stupně obtížnosti. Bude se jednat o veřejný sportovní areál. Stávající návrh areálu cyklostezky je výsledkem úvah o řešení, které minimalizuje případné negativní vlivy na životní prostředí. Výměra areálu cyklostezky by činila 106 294 m2. Oznamovaný záměr obsahuje vybudování tří rekreačních cyklotras v celkové délce 7,001 km. Cyklotrasy jsou řešeny jako jednosměrné trasy se začátkem i koncem na stávající hlavní cyk-lotrase A262. Areál je rozložen na dvou vrcholech stávající navážky ve stávajícím lesoparku Letňany. Vpravo od cyklotrasy A262 se nachází trasy A1 a A2, nalevo pak trasa FEO.

Číst dál: Magistrát hlavního města Prahy plánuje v našem lesoparku trvalou sedmi kilometrovou cyklostezku

Strana 9 z 106