Bleskovka

Pražský magistrát znovu spouští projekt Dotazy na radní. Jednotlivým členům rady hlavního města Prahy je opět možné prostřednictvím stránek dotazy.praha.eu pokládat dotazy, které spadají do jejich kompetence. Zdroj, další info:praha.eu

CENTRUM 1Chtěl bych Vám v krátkosti představit nový letošní úkol Výboru pro veřejné zakázky a transparentnost ZMČ Praha 18 a tím je Participativní rozpočet.  Co je to participativní rozpočet a co bude umožňovat: především umožní letňanským spolkům ale i samotným občanům Letňan aby mohli za pomoci radnice realizovat svoje projekty.

A jak to již jinde funguje: radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, občané pak podávají své návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná atmosféra v obci. Co ale bude nejdůležitější, aby v rozhodovacích orgánech byli lidé, kteří problematice rozumí a hlavně aby byly vybrány projekty, které budou pro Letňany přínosné a né účelové vytvořené nesmysly. Záleží jenom na nás občanech!

Olaf Deutsch, člen výboru

 

 

 

 

logob.png

Navštivte také