Není Vám lhostejné místo kde žijete? Myslíte si, že je třeba v Letňanech něco zlepšit? Dejte nám o tom vědět! Vyplňte anketu Deset problémů Letňan a do konce června ji předejte v podatelně úřadu nebo odešlete na adresu ÚMČ Praha 18, odb. kancelář tajemníka, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany. Po vyhodnocení ankety se budou tématy zabývat orgány samosprávy.
 

Deset problémů Letňan

 

Níže uvedené problémy vyplynuly z veřejné diskuse s občany, konané dne 13. května 2013 v rámci projektu zaměřeného na zlepšování kvality života obyvatel Letňan
a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části.

 

Prosíme, označte DVA Z NÍŽE UVEDENÝCH PROBLÉMŮ, jejichž řešení upřednostňujete.

 

1. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ, nepřehlednost přijímacího řízení

2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)

3. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)

4. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu

5. Poškozené a neopravené sítě na hřišti Stará Náves

6.-7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch, např. skate parku

6.-7. Chybí Denní stacionář pro seniory

8. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách „Nový vstup do Letňan“

9. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany

10.-11. Chybějí sociální byty

10.-11. Chybí osvětlený přechod v Žamberské ulici u zastávky MHD Trutnovská

Jeden jiný podnět…………………………………………………………………………..

Anketu odevzdejte do 30. června 2013

Dotazník je také uveřejněn ke stažení na adrese www.praha18.cz. Můžete ho zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 190 00  Praha 9, odevzdat v podatelně úřadu a v Terezínské 104, Praha – Prosek. S výsledky budete seznámeni v Letňanských listech a na webu MČ www.praha18.cz.

 

 

Mám zájem se podílet na dalším rozvoji městské části zapojením do pracovních skupin strategického plánu, být informován a zván na veřejná projednávání.

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………….

Bydliště  ………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………..

E-mail  ………………………..

 
 
- anketní lístek najdete ve  verze DOC - zde
 
Nebuďte lhostejní k tomu,  co se v Letňanech děje a zůčastněte se ankety 
Zdravé Letňany o.s.