Bleskovka

Drakiádu sice byla zrušená ale využijte její ,,On-line,, verzi! Vyfoťte se s drakem, viz letáček, a zašlete směrem k nám, soutěžíme o hodně krásných cen. Další informace naleznete ZDE

10 . problémů 2015 6Městská část Praha 18 opět vyhlásila aktivitu Deset problémů Letňan, ve které se můžete aktivně podílet na zlepšování životních podmínek ve své městské části. Tato společenská akce se konala v pondělí 30. března 2015 v 17 hodin v obřadní síni letňanské radnice za hojné účasti letňanských občanů, tvořených převážně ze seniorů z místního klubu v Třinecké ulici. Akce se také zúčastnili letňanští zastupitelé, převáženě z koaličních stran a zástupci vedení radnice. Tak jak je zvykem u každé takovéto akce se nejdříve vyhodnotily níže uvedené problémy, které trápily naše občany v roce 2014. 

1. Stop zahušťování výstavby
2. Zachování lesoparku a jeho další rozvoj
3. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště
4. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly
5.–6. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory
5.–6. Rozšiřování a údržba dětských hřišť.
7. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky
8. Prodloužení midilinky 295 přes Staré Letňany
9.–10. Zvýšení počtu listnatých stromů a zeleně v zástavbě
9.–10. Zrušení stavebního povolení k výstavbě patnáctipatrového bytového domu v ulici Chlebovická

Jaké bylo překvapení, když vystoupila místostarostka za TOP 09 paní Řepová (bývala jednatelka LSK) a v krátkosti zhodnotila, jak radnice výše uvedené problémy občanů řešila či vyřešila. Dozvěděli jsme se, že „tento problém není v kompetenci naší radnice, stále řeší se, nemůže se vyřešit, či provést, nejde provést protože……………………... atd“. Dále jsme se nic nedozvěděli, respektive ano, dozvěděli jsme se, že se vlastně za ten rok 2014 nic nevyřešilo. Dalším překvapení bylo, že nám občanům nikdo nedal možnost se zeptat vedení radnice, proč problémy z roku 2014 nejsou vyřešeny. Totiž ihned po vyhodnocení, byli občané vyzváni, aby si opět aktivně vytipovali další problémy na rok 2015.

Nakonec byly vyhodnoceny níže uvedené nové občanské problémy:

a) Vysoký nájem v bytech Rýmařovská 475 12 hlasů
b) Zřízení gerontologického centra, či stacionáře pro seniory 7 hlasů
c) Hospodárnost Zařízení školního stravování 1  hlas
d) Zřízení 4 ZŠ 0 hlasů
e) Doprava staré Letňany – přesun autobusových linek na ul. Beranových 19 hlasů
f) Dostavby pražského okruhu – dopad na Prahu 18 -  3 hlasy
g) Stop zahušťování výstavby 37 hlasů
h) Dokončit rekonstrukci čp.  475 z Evr. dotací 4 hlasy
i) Neignorovat podměty, či připomínky občanů  9 hlasů
j) Změna využití prostoru čp. 85  19 hlasů
k) Obnovení zastávek v rámci ulice Tupolevova 8 hlasů
l) Rekonstrukce parku Bahok  20 hlasů 

 
Ptáme se. Co se bude dít dále?

Vyhodnocené problémy projdou ještě dalším hlasováním občanů pomocí hlasovacích lístků a pak budou opět a naposledy vyhodnoceny a prvních 10 problémů se bude řešit na  radnici tak jako to bylo v roce 2014, tedy nejspíše nijak. Doufám jenom, že nám občanům opět některý zástupce radnice za rok v krátkosti neřekne, že nic nebylo vyřešeno. Pak si budeme (daňový poplatníci) oprávněně říkat, proč radnice tuhle šaškárnu s občany vlastně dělá. Pravda, nestojí to radnici žádné peníze a co jí to přináší?


Pro porovnání 10. problémů Letňan z roku 2013 – který problém se vlastně natrvalo vyřešil

1. Wifi na Proseku
2. Nová silnice přes lesopark (požadavek na její odklonění)
3. Nedostatečná kapacita MŠ, přílišná složitost přihlášek do MŠ, nepřehlednost přijímacího řízení
4. Zrušení zlevněných vstupenek do bazénu Lagoon pro letňanské občany
5. Zabírání orné půdy pro bytovou a komerční výstavbu
6. Ničení školního hřiště Fryčovická
7. Nedostatečné využití lesoparku, absence herních prvků a ploch
8. Zrušení cyklotrasy A44 kolem letiště (požadavek na její znovuzavedení)
9. Absence kamerového systému v ul. Krausova a v prostorách Nový vstup do Letňan
10. Chybí denní stacionář pro seniory

 Autor|: Olaf Deutsch, Zdravé Letňany